PRAMENY k tématu Obrana a bezpečnost

Silové resorty, nejvíce armáda, jsou dysfunkční jako důsledek slepě prozápadní orientace. Nejsou připraveny pokrýt reálné hrozby personálně, ani technicky.

Zhoršená bezpečnostní situace v Evropě i ve světě je přímý důsledek bezohledných ekonomických a geopolitických mocenských zájmů. Vyžaduje zásadní změny nejen v silových, ale i dalších resortech. Prosazujeme: obnovení samostatnosti naší zahraniční politiky s cílem zásadně posílit vztahy podporující naší bezpečnost (politika všech azimutů); přípravu alternativní koncepce kolektivní bezpečnosti, pokud EU a NATO nebudou nadále ochotny skutečně hájit zájmy občanů vlastních členských států; změnu obranné doktríny armády – zaměřit ji na obranu území ČR podle priorit určených vnějšími hrozbami; posílení policie a dalších prvků modernizací vybavení záchranného systému, kvalitním výcvikem a v případě potřeby i personálně; posílení kritické infrastruktury státu v návaznosti na existující hrozby, včetně státních hmotných rezerv i postupného obnovení zásob zlata; propojení občanů jakožto dobrovolníků, dále spolků a organizací, které mohou pomoci s bezpečnostní a obrannou politikou státu; regionální soběstačnost v základních prvcích – potraviny, voda a energie; zastavení zahraničních misí. Ve všech resortech hodláme spolupracovat při hledání nejlepšího řešení s odborníky.