OtČe k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Jakékoliv dotace EU deformují celý trh u nás i v celé unii. Místní rozvoj zaměříme na rozvoj tradičních řemesel a výroby v malých a středních firmách.

Z kraje minulého století byla naše země středem šikovných a pracovitých lidí. Byli jsme velmoc ve vývoji a v mnoha průmyslových odvětví. Díky globalizaci celé EU se z nás stala montovna plná živých strojů vykonávající jen několik bezmyšlenkových pohybů. Místní rozvoj se musí zaměřit na podporu řemesel a služeb v malém a středním podnikání. Řemeslo má zlaté dno. Jakákoliv správně adresovaná podpora je podmíněna dlouhodobou udržitelností daného projektu. Podpora družstevního bydlení a rozšíření bytového fondu ve vlastnictví samospráv nebo státu je důležitá v přiblížení domova pro všechny věkové vrstvy obyvatelstva. Je nutno uvolnit územní plánování a začít lidi osamostatňovat, aby nebyli závislí na státu. Je to jeden z kroků, kterým zahájíme zeštíhlení státu. Zrychlení povolování staveb je evergreen, které se žádné vládě nepovedl realizovat.