OtČe k tématu Zemědělství a životní prostředí

Zasadíme se o návrat tradičních plodin. Z 21 základních komodit jsme v 17 nesoběstační a musíme je dovážet.

Je potřeba změnit pohled na české zemědělství a změnit formu jeho podpory, která by byla vázána na produkci. Zajistit fungování „výkupového“ fondu SSHR na potraviny produkované českými producenty, aby nebyly tlačeny na hranici výrobních nákladů ze strany mezinárodních obchodních řetězců. Jedině kladný výsledek hospodaření nebo efektivnější podpora zemědělce zajistí kvalitnější péči o krajinu, lepší welfare pro chovaný dobytek, růst stavu hospodářských zvířat a možnost růstu v podobě zpracovatelského průmyslu. Stejně jako v jiných oblastech lidských činností, i zde chybí pracovníci. Z našeho pohledu by bylo vhodné vrátit možnost výstavby zemědělských obytných domů mimo plochy stanovené územním plánem. Ideálně provozně soběstačné stavby navázané na zemědělskou produkci v jasně vymezených plochách a při dodržení jednoduchých pravidel.