MZH k tématu Státní finance

Díky návratu k zemskému zřízení dojde k masivním úsporám a k jednoznačnému zlevnění a zefektivnění státní správy i samosprávy.

Je třeba ulevit státnímu rozpočtu zrušením čtrnácti zbytečných a bobtnajících krajských úřadů a zastupitelstev, která sice rozhodují jen o marginálních záležitostech, ale stojí nás ročně téměř čtvrt bilionu! Obnovené země mají mít možnost vlastních daňových příjmů. Pokud jde o celostátní daně, cílem je přizpůsobení rozdělování výnosu daní v míře, v jaké by se jednotlivé samosprávné stupně měly podílet na veřejné správě. Tedy přibližně třetina pro stát, třetina pro země a třetina pro obce.