MZH k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Opusťme tzv. smíšený model veřejné správy. Ideálními příjemci dotací z EU jsou země Čechy, Morava a Slezsko.

Spravedlivý územní rozvoj zajistí jedině pořádná samospráva, a to na místní i zemské úrovni. Očistěme státní správu od politického vlivu územních samospráv, jejichž úřady vykonávají úkoly státní správy. Zvažme obnovení okresů.

Příjemci dotací z EU by měly být větší země – Čechy, Morava a Slezsko. Při zemském zřízení je možno zrušit korupcí znemožněné tzv. regiony soudržnosti, které vznikly kvůli nevhodné velikosti krajů, i zcela centralizované Centrum pro regionální rozvoj České republiky v Praze.
Zaměřme se rovněž na oblast přeshraniční spolupráce. Bourejme hranice v našich hlavách, využijme potenciálu otevřené Evropy.