MZH k tématu Kultura

Kultura a památková péče mají být výlučnou kompetencí jednotlivých zemí. Požadujeme samostatnou veřejnoprávní televizní a rozhlasovou stanici na Moravě.

Ministerstvo kultury zrušíme a nahradíme vládním výborem, který se bude zabývat pouze zajišťováním mezistátních závazků na tomto úseku. Přenesení ministerských kompetencí na zemskou úroveň přispěje k zachování kulturní diverzity v ČR, dosud ničené převahou televizního a rozhlasového vysílání převážně z Prahy. Používání pražského nářečí nejen v původní tvorbě, ale i v tlumočení zahraniční filmové produkce, je nepřijatelné. Morava si zaslouží vlastní veřejnoprávní televizní a rozhlasovou stanici. Některé moravské památky jsou stále v dezolátním stavu, např. hrad Veveří si zaslouží daleko intenzivnější postup obnovy. To, že centralismus ohrožuje naše kulturní dědictví, se tragicky projevuje v podobě již 33 let nevyřešené ztráty památkové ochrany tisíců památek, z nichž některé už byly nenávratně poškozeny nebo zničeny.