Trikolora k tématu Kultura

Kultura nepotřebuje politiky. Prosadíme zákon, který zabrání omezování svobody slova, zamezíme cenzuře. Koncesionářské poplatky změníme na dobrovolné.

Kultura nepotřebuje řídit, ona se totiž uřídí sama. Potřebuje jen stručná, jasná pravidla a finanční podporu, která bude efektivní a spravedlivá.

Prosadíme zákon, který zabrání korporacím na území České republiky omezovat svobodu slova, jak jim ukládá legislativa EU. Ústava České republiky garantuje svobodu slova. Na sociálních sítích naopak dochází k jejímu dlouhodobému porušování.

Chceme zachovat svobodu médií. Odmítáme jakékoliv snahy o cenzuru obsahu médií, skrytou pod bojem proti dezinformacím a fake news. Svoboda slova a názoru musí být zachována za každou cenu.

Privátním provozovatelům vysílání poskytneme větší svobodu pro jejich názorovou profilaci. Veřejnoprávní média musí naopak pokrývat celé názorové spektrum. Jejich problém není v tom, co vysílají, nýbrž v tom, co všechno nevysílají.

Nazrál čas ke změně od povinného k dobrovolnému financování veřejnoprávních médií. Českou televizi i Český rozhlas je potřeba zeštíhlit, jejich hospodaření podrobit skutečné veřejné kontrole a jejich zpravodajství a publicistiku otevřít celému názorovému spektru.