Cesta k tématu Zemědělství a životní prostředí

Neprodlené řešení stavu půdy; vrácení vody zpět do vlastnictví obcí a státu; zajištění rozumné míry soběstačnosti v základních potravinách 

Venkov ztratil v očích podstatné části veřejnosti svou hodnotu. Zapomněli jsme, že půda, čistá voda a čistý vzduch jsou to nejdůležitější, co máme. Velkou výzvou technologickou, ekonomickou i morální je hledat a nacházet cesty, aby člověk a jeho aktivity nenarušovaly přírodní systémy, byly vůči nim neutrální za všech okolností.

Prosazujeme:
- vyšší potravinovou soběstačnost,
- jasné „ne“ GMO potravinám,
- výrazně vyšší péči o zemědělskou půdu,
- vyšší podporu malých a začínajících zemědělců a rodinných farem,
- výrazné omezení záboru orné půdy na průmyslové a obchodní zóny,
- omezení dotací, které pokřivují oblast zemědělství,
- ukončení dotací bioplynových stanic,
- vyšší ochranu nedotčeného přírodního prostředí a biodiverzity,
- vyšší ochranu vodních zdrojů, toků a ploch,
- vrátit vodu do vlastnictví obcí / českého státu,
- postupné zahrnutí tzv. negativních externalit do nákladů výroby a 100% recyklaci,
- podpora výstavby aktivních domů.

Video Politické spektrum
video

Kuchař o potravinové soběstačnosti ČR

Kuchař o potravinové soběstačnosti ČR