ŘN-VU k tématu Zemědělství a životní prostředí

NE dotace na dovoz levných potravin, ANO dotace malým a středním zemědělcům, přísná pravidla pro využívání polností, omezení diktátu ekologů 

Dotace na dovoz levných potravin přesunout na malé a střední zemědělce a osoby podnikající v zemědělství. Zavést restriktivní opatření vůči dovozu méně kvalitních potravin. Změnou dotační politiky, bez ohledu na kvóty EU, obnovit stavy chovů živočišného odvětví tak, aby odpovídaly potravinové soběstačnosti. Podporovat potravinovou prvovýrobu, jako návrat k cukrovarnictví. Rozvoj a podpora malého, středního farmářského hospodaření a podnikání v zemědělství je cesta k potravinové soběstačnosti a zaměstnanosti v této oblasti. Prodejem polností nezemědělským subjektům, které polnosti nevyužívají k jejich účelu, došlo k omezování možnosti nárůstu produkce. Nová pravidla zavazující k využívání zemědělského půdního fondu, se zvýhodněním malých a středních zemědělců při této činnosti. Stanovení striktních pravidel pro námitková řízení ekologických organizací s cílem zvýhodnění oprávněných zájmů společnosti vůči ekologickým dogmatům. 

Video Politické spektrum
video

Zickler o potravinové soběstačnosti ČR

Zickler o potravinové soběstačnosti ČR

Zickler a Hannig o potravinové soběstačnosti