TOP 09 k tématu Kultura

TOP 09 zabrání ovlivňování veřejnoprávních médií a zajistí, aby stát do roku 2020 podporoval ve svém rozpočtu kulturu 1 % ze státního rozpočtu 

TOP 09 prosadí, aby stát důsledně pečoval o hmotné i nehmotné kulturní statky a předával je dalším generacím. Proto prosadíme, aby stát vyčlenil dostatečné množství peněz na podporu kultury – nejméně 1 % ze státního rozpočtu. Klíčové je, aby kultura představovala přirozenou součást každodenního života – proto podpoříme rozvoj kreativních míst v obcích. TOP 09 zajistí víceleté financování kultury z několika zdrojů. Považujeme to za základní podmínku rozvoje kulturních institucí. Předložíme zákon umožňující transformaci kulturních institucí na veřejnoprávní instituce. TOP 09 trvá na politické a názorové nezávislosti televize a rozhlasu veřejné služby. Budeme podporovat neziskové organizace, které budeme zvát do diskuse před politickým rozhodováním. Těmto organizacím je třeba zajistit dlouhodobě předvídatelné financování od státu.

Video Jakubec o prioritách v kultuře
video

Jakubec o prioritách v kultuře

Jakubec o prioritách v kultuře

Jakubec o financování kultury

Jakubec o financování kultury

Jakubec o kulturních kořenech

Jakubec o Národním památkovém ústavu

Jakubec o veřejnoprávních médiích

Jakubec a Procházka o oligarchizaci médií

Jakubec, Procházka, Lacina a Bartlová o památkovém zákonu

Valjentová, Jakubec a Golasowská o církevních restitucích

Lacina, Jakubec a Maiello o financování kultury

Kandidáti o památkové péči

Kandidáti o výrocích kardinála Dominika Duky