KSČM k tématu Průmysl a obchod

Podpora věd. výzkumu a průmyslu s vysokou přidanou hodnotou, propojení vědy, výzkumu a českého fir. sektoru, propojení VŠ s podnik. sférou 

· zajištění kvalifikovaných sil dle potřeby průmyslu, i za cenu dočasného zaměstnávání zahraničních odborníků a dělníků, prohloubit spolupráci odborných škol a firemního sektoru, a to i s ohledem na potřeby přechodu na digitální ekonomiku a národní iniciativu průmysl 4.0 se všemi důsledky za podpory státu

· udržitelný rozvoj při těžbě nerostných surovin a posílení strategického vlivu státu v oblasti těžby surovin, prosadíme konkurenceschopnou surovinovou politiku

· zabezpečíme energetickou bezpečnost, podporujeme jadernou energetiku, energetiku spojenou s chytrými sítěmi, perspektivní způsob zvyšování efektivnosti výroby, distribuce a spotřeby energie

· podpoříme živnostenské podnikání, zjednodušení administrativy, přístup k financím, informacím a výběrovým řízením