Průhledem Pravčické brány poznáte kouzlo Českého Švýcarska

České Švýcarsko - Národní park České Švýcarsko je jedním ze čtyř národních parků České republiky. Nachází se v okrese Děčín mezi obcemi Hřensko a Chřibská a zaujímá oblast při státní hranici s Německem. Zeměpisně náleží do Děčínské vrchoviny. Kromě Pravčické brány, která je v národním parku nejnavštěvovanější, jsou zde unikátní skalní města, věže, stěny, které vystupují nad souvislé lesy, nebo soutěsky.

Pravčická brána je největší přirozená skalní brána v Evropě. Jedná se o národní přírodní památku. Rovněž se považuje za nejkrásnější přírodní útvar Českého Švýcarska. Brána je svými rozměry impozantní. Svými šestadvaceti metry do šířky a šestnácti metry do výšky je skutečně největším pískovcovým útvarem na evropském kontinentu. „Z brány je výhled na stolové hory, Lužické hory, Růžovský vrch a vrcholy Českého středohoří. Pravčická brána je otevřena celoročně, v zimě ale pouze o víkendech,“ řekl David Pastva z útvaru turistiky v Českém Švýcarsku.

Navštívit se zde dají i soutěsky u Hřenska, které jsou po Pravčické bráně tím nejnavštěvovanějším místem. „My se ale snažíme své návštěvníky směřovat i na méně populární místa, jako jsou rozhledny na pomezí Českého Švýcarska a Lužických hor. Například nejsevernější rozhledna Tanečnice,“ dodal David Pastva. Řeka Kamenice nabízí i výlety na pramicích.

V Českém Švýcarsku není příliš mnoho hor, které by se tyčily nad krajinou. Výjimkou je stolová hora Děčínský Sněžník a čedičový kužel Růžovského vrchu. Typická jsou skalní města a strmé útesy, rozdělené hlubokými roklemi. Unikátní je hluboce zaříznutý skalnatý kaňon Labe. Většina území je souvisle pokryta hlubokými lesy, které si na nedostupných místech uchovaly původní pralesovitý charakter.