Jeden z nejkrásnějších koutů Slovenska najdete ve Vlkolínci

Vlkolínec - Jeden z nejkrásnějších koutů Slovenska je v Liptovské kotlině. Obklopují ji nejvyšší slovenské hory, protéká jí řeka Váh a najdete tu neuvěřitelné množství přírodních, kulturních a historických památek. Leží tu i malebná vesnička Vlkolínec, která je zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. Nepotkáte tu žádné auto, nemají tu ani jednu dopravní značku a nestojí tu jediný zděný dům. Jakoby se tu zastavil čas. 

Vlkolínec představuje nejzachovalejší celek původních lidových staveb na Slovensku. Pro tuto jedinečnost byl v roce 1977 vyhlášen památkovou rezervací lidové architektury a v roce 1993 zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. „Samotný Vlkolínec byl založený v roce 1376, svědčí o tom listina, kterou dal král Ludovít I. rychtářovi města Ružomberok, ke kterému Vlkolínec vždycky patřil,“ řekl Pavol Jaňák z infocentra ve Vlkolínci.

V 16. století měla malá osada v těžko přístupném horském terénu pouhé čtyři usedlosti. Naopak nejvíce obyvatel ve Vlkolínci žilo na přelomu 18. a 19. století, zápisy mluví o 345 lidech. Nejvíce domů zde stálo před druhou světovou válkou, celkem 82, pak obec vyhořela. V současné době tu najdete 55 roubených dřevěnic. Trvale osídleno je 18 z nich.

Základním stavebním materiálem je dřevo. Kámen se používal jen na podezdívku k vyrovnání svahovitého terénu. Chalupy mají vysoké šikmé střechy kryté ručně štípanými dřevěnými šindeli. Mezi nejvzácnější stavby patří dvoupodlažní zvonice z roku 1770. V samotném středu obce pak najdete rumpálovou studnu, která byla jediným zdrojem pitné vody. Na východním okraji se nachází barokně klasicistní kostel Navštívení Panny Marie. 

Obyvatelé vesnice se většinou živili zemědělstvím, pastýřstvím, dřevorubectvím, nebo chovem dobytka. Jak vypadal život místních před stovkami let můžete zjistit v galerii lidového umění, kterou najdete v místní škole. Své umění tu občas předvádí „drotárky“, neboli drátenice. 

U vzniku drátenického řemesla stáli právě slovenští drotárové. V 19. století se drátenictví rozšířilo nejen po celém Slovensku, ale i po celé Evropě. Později se dostalo i do Ruska a Ameriky. Další věc, která k Vlkolínci patří, je hudební folklór. Místních 28 stálých obyvatel se k němu hrdě hlásí.

Obec se nachází uprostřed nádherné horské krajiny. Nedaleko najdete například Vlčí skálu, od které byl dost pravděpodobně odvozen i název samotné vesnice Vlkolínec. Skála i vesnice tak připomínají svým názvem výskyt vlků v této oblasti.

Video Liptov
video

Liptov

V Ludrové mají poslední večeři se dvěma Ježíši 

Nedaleko Liptova je obec Ludrová, kde se nachází další zajímavost - gotický kostel Všech svatých ze 13. století. Díky unikátním nástěnným malbám patří k nejvýznamnějším sakrálním stavbám na Slovensku. Na zdech je celkem 34 výjevů ze života Ježíše Krista. Každý je něčím zajímavý, ale jeden je naprosto unikátní. Poslední večeře je tu totiž vyobrazena se dvěma postavami Ježíše Krista. Ta první je postava Ježíše, který stoluje s apoštoly, a ta druhá je Ježíš, který umývá apoštolům nohy. Snad každý si tu také všimne výrazných nerovností na stěnách kostela, ale i ty mají svůj význam - prý vylepšují akustiku svatyně.