V brněnské katedrále na Petrově začala obnova presbytáře. Starý obětní stůl získá kolej v Římě

V katedrále svatých Petra a Pavla v Brně začala obnova prvků v presbytáři. Kromě obětního stolu bude mít katedrála také nový ambon, odkud se při mši čte z bible, sedadlo pro celebranta, svícny a procesní kříž. Nové prvky realizují architekti z Ateliéru Tišnovka. Na nový oltář za dva miliony korun přispějí biskupství také dárci. 

Dělníci začali demontovat kamenný obětní stůl v katedrále na Petrově hned po ranní mši. Práce trvala několik hodin. Každý kus samostatně zvážili, aby biskupství později naplánovalo, jak oltář přesunout. Jen mramorová deska váží přes čtyři sta kilogramů. Museli také zjistit, jestli v oltáři nezůstaly ostatky svatých.

V soutěži na nový presbytář uspěl návrh Michala Říčného, Petra Todorova a Magdaleny Říčné. Hlavním a spojujícím motivem nových prvků bude bronzová síť, volně vycházející z ornamentu na neogotickém oltářním nástavci, který v katedrále zůstává. Drobné detaily odkážou ke svatým Petru a Pavlovi, patronům hlavního chrámu diecéze. „Vytipovali jsme určující prvky, což je vyřezávaný pozlacený ornament, ten jsme současným postupem parafrázovali do moderní struktury. Skládá se z atributů Petra a Pavla, což jsou například meč, kříž, ucho, kohout,“ popsal architekt Petr Todorov.

Nové prvky by měly působit vzdušně

Bronzové prvky pro katedrálu na Petrově jsou ve výrobě, jde o technologicky náročný proces. Ornament bylo nutné nejprve přenést do digitální podoby, poté vyřezat vodním paprskem. „Nyní se části svařují, cizelují a opracovávají,“ uvedl architekt Michal Říčný. 

Na bronzovou strukturu se pak nasadí deska z italského mramoru. Přes svou váhu by měla působit lehkým, až levitujícím dojmem. Architekti v novém pojetí presbytáře usilovali o to, aby nové prvky působily vzdušně. „Prostor je totiž vzhledem k historickému vývoji katedrály poměrně stísněný a neunesl by robustnější prvky,“ řekl Todorov.

Původní oltář získá Nepomucenum

Současný oltář, který byl posvěcen před 37 lety, poputuje do Říma do seminární kaple v papežské koleji, kde dosud chyběl. Věnoval jí ho brněnský biskup Vojtěch Cikrle. „Oltář bude v koleji Nepomucenum, což je kolej, kde studují čeští bohoslovci a kněží. Já jsem tam také šest let studoval,“ řekl farář Tomáš Koumal.

Presbytář posvětí biskup Vojtěch Cikrle 21. května na 130. výročí posvěcení katedrály. „Provoz v katedrále se do té doby nezastaví. Jako provizorium bude v chrámu zatím dřevěný stůl,“ řekl farář. V novém oltářním stole budou uloženy ostatky patronky rodin svaté Zdislavy, rodačky z Křižanova.