Ostravská zoo vysílá mládě supa do Bulharska. Pomůže s rozmnožováním tamní populace

Z ostravské zoologické zahrady odcestovalo mládě supa hnědého, které se tam vylíhlo letos v dubnu. Do volné přírody bude v nejbližších dnech vypuštěno v Bulharsku ve východní části pohoří Stara Planina, a to společně s dalšími dvěma mláďaty ze Zoo Riga v Lotyšsku.

Mládě supa hnědého
Zdroj: Zoo Ostrava Autor: P. Vlček

„Jedná se již o šesté mládě tohoto největšího evropského supa odchované v Ostravě a druhé, které bude vypuštěno do volné přírody. Historicky první vypouštění se uskutečnilo v roce 2009 ve Verdonském kaňonu ve Francii,“ uvedla mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Připomněla, že zbývající čtyři mláďata, která se v zoo podařilo odchovat, následně posílila evropskou chovatelskou základnu v takzvaných seznamovacích voliérách pro supy hnědé.

V Evropě se nyní vyskytují čtyři druhy supů – sup bělohlavý, sup hnědý, sup mrchožravý a orlosup bradatý. Jejich populace nejsou nijak velké. Čítají okolo několika set až několika tisíc párů.

„Stěžejním posláním moderních zoologických zahrad je ochrana ohrožených druhů živočichů, to je chov a odchov zvířat co možná nejpřirozenějším způsobem s cílem záchrany druhů a populací, zapojování do záchranných projektů probíhající přímo v oblastech výskytu daného druhu a také poskytování jedinců odchovaných v zoo pro vypuštění do volné přírody za účelem obnovy či posílení divokých populací.“

Šárka Nováková

mluvčí ostravské zoologické zahrady

V Bulharsku byli supi vyhubeni

Zvířata se zpět do volné přírody daří navracet díky jejich ochraně i repatriačním projektům. Do nich je zapojena také ostravská zahrada, která bezplatně poskytuje odchované ptáky pro vypuštění do volné přírody. Ostravská zoo chová všechny čtyři druhy evropských supů. V Bulharsku, kam míří ostravské mládě, byli supi hnědí v minulosti člověkem vyhubeni.

Mládě supa hnědého

Zdroj: Zoo Ostrava
Autor: P. Vlček

Mládě, které zatím není schopné letu, bude ve středu umístěno na vypouštěcí lokalitu, kde se bude seznamovat s okolím a vštěpovat si ho jako svůj nový domov. Všichni mladí supi zde budou pravidelně dokrmováni, avšak bez jakéhokoli dalšího kontaktu s lidmi.

Sup hnědý obývá horská pásma až do výšky 4000 metrů nad mořem v oblasti střední Asie a Pyrenejského poloostrova. Zalétá ale i do střední Evropy. Rozpětí křídel může dosáhnout až 285 centimetrů, hmotnost až 12 kilogramů.