Na Ostravsku padla první pokuta za dým z komína. Hříšník má zaplatit tisíc korun

První domácnost na Ostravsku dostala pokutu za hustý dým z komína a spalování nevhodných materiálů. Znečišťovateli ji udělili po domovní prohlídce úředníci z ostravského magistrátu. 

Na spalování nevhodných materiálů úřad upozornil jeden z ostravských obyvatel. Vlastník kotle však podle zástupců magistrátu ani po písemném upozornění, které obsahovalo varování na možné uskutečnění kontroly, situaci nenapravil. Úředníci tak přistoupili k domovní prohlídce.

Během smogové situace úřady dostávají více stížností na kouř z komína. Lidé si tím podle úředníků ale vyřizují také sousedské spory.

 

Kontroloři se přitom drželi u dolní hranice pokuty, která může být v případě topení odpadky a zakázaným materiálem až 50 tisíc korun, stejně jako v situaci, kdy by lidé kontrolory domů nepustili. Za neplatnou revizi kotle potom hrozí pokuta až 20 tisíc. 

„Provozovatel spalovacího kotle porušil zákon, jinak nelze sankci uložit. Porušení zákona spočívalo ve spalování paliva, které nebylo určeno výrobcem kotle.“

Andrea Vojkovská

mluvčí města Ostrava

„Celkově jsme od občanů dostali 27 podnětů na neobvyklý dým z komínů. Kromě písemných upozornění jsme provedli celkově dvě domovní prohlídky. V převážné většině případů si podněty a stížnostmi vyřizují občané své sousedské spory,“ upřesnila tisková mluvčí města Ostrava Andrea Vojkovská.

Kouřící komín navíc podle ní nemusí nutně znamenat porušení zákona, ale může to například značit nevhodný způsob provozu kotle nebo spalování nedostatečně vysušeného dřeva. Komín za takových okolností může hustě dýmit pouze 30 minut. Delší dobu už zákon nedovoluje.

Kontroluje se od loňského ledna

V ostatních obcích s rozšířenou působností na Ostravsku přišly řádově jednotky dalších podnětů od obyvatel. V několika případech došlo k domovním prohlídkám, ale žádná další pokuta nepadla.

„Byla uskutečněna jedna domácí kontrola. Vlastník dostal čas k nápravě a vyměnil nevyhovující kotel za nový pomocí kotlíkových dotací,“ uvedla například tisková mluvčí města Třinec Šárka Szlaurová.

Úředníci mohou kontrolovat kotle v domácnostech od ledna loňského roku. Ministerstvo životního prostředí sčítá počet stížností vždy po konci topné sezony. Koncem září loňského roku byl aktuální počet stížností na znečišťování ovzduší 640. Žádnou pokutu do tohoto období úřady neudělily. Nejvíce jich bylo ve Středočeském a Moravskoslezském kraji.

Smyslem kontrol i revizí je podle resortu bezpečný provoz zařízení a méně škodlivých látek, které do vzduchu lidé vypouštějí. Kritici namítají, že pravomoc úředníků vstupovat do obydlí je vážný zásah do soukromí.

V části Moravskoslezského kraje platí smogová regulace

Meteorologové v pátek pro oblast Třinecka vyhlásili stav regulace, už dopoledne začal platit i pro Ostravsko, Karvinsko a část Frýdecko-Místecka. Podniky musejí přijmout náležitá opatření, aby ještě více neznečišťovaly ovzduší, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Ve zbývající části kraje je v platnosti smogová situace.

Meteorologové kvalitu ovzduší odpoledne hodnotili jako špatnou či velmi špatnou.

„Rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé, v noci pak většinou nepříznivé. Průměrné čtyřiadvacetihodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat nad hodnotou stanoveného imisního limitu, místy i několikanásobně,“ uvedli ve výhledu na další hodiny meteorologové.