Experti mají metodiku na kompletní výpočet ztrát z nehod. Odškodné pomůže určit webová kalkulačka

Celospolečenské ztráty z dopravních nehod na pozemních komunikacích v roce 2016 přesáhly šedesát devět miliard korun. Ztráty na základě vlastní metodiky vyčíslili odborníci z Centra dopravního výzkumu. Při nehodách jak na silnici, tak na železnici zemřelo víc než šest stovek lidí, přes dva a půl tisíce se jich těžce zranilo.

Hromadná dopravní nehoda na D1
Zdroj: ČTK Autor: Luboš Pavlíček

Každá nehoda se podle expertů odráží v řadě oblastí života společnosti, do celkové kalkulace počítají zdravotní péči, práci policistů, hasičů i soudců, dále hmotné škody včetně nákladů pojišťoven. Podle dopravní policie předloni na českých silnicích přišlo o život 545 lidí. V čísle 611 uvedeném Centrem dopravního výzkumu jsou započítáni i lidé, kteří zemřeli do 30 dnů po havárii.

„Metodiku postupně zpřesňujeme,“ řekl novinářům ředitel centra Jindřich Frič. Finální čísla za rok 2016 mohli odborníci uzavřít až po detailním dopočítání všech ztrát, některé se projevují s časovým odstupem.

Náklady na péči o zraněné nejsou to nejdražší

Stát přichází o hospodářský přínos zraněných nebo zemřelých. Klesá výše hromadného domácího produktu, a tím i daňový příjem státního rozpočtu. Právě ztráty na produkci představují největší díl vyčíslené škody. Náklady na zdravotní péči oproti tomu představují jen asi 0,27 procenta z celkových ztrát z dopravní nehodovosti.

Co experti počítají do škod
Zdroj: ČT24

Mírný nárůst celospolečenských ztrát oproti roku 2015, kdy suma činila 68 miliard, přičítají odborníci vyššímu počtu nehod, při kterých vznikla pouze hmotná škoda.

Nejvyšší škody přepočtené na jednoho obyvatele zjistili výzkumníci v Praze, Středočeském kraji, Ústeckém a Jihočeském kraji.

Kalkulačka na webu pomůže vypočítat odškodné

Centrum dopravního výzkumu spolu s Nejvyšším správním soudem také zřídilo speciální webovou aplikaci, která obsahuje přehled soudních rozhodnutí k nemajetkové újmě osob a orientační kalkulačku pro výpočet náhrady za ztížení společenského uplatnění. Jako pomůcka poslouží advokátům, soudům a třeba i pojišťovnám.

Aby všechny soudy v Česku přiznávaly v podobných případech i obdobnou náhradu nemajetkové újmy, vydal Nejvyšší soud už dříve doporučující metodiku. Databáze, do které postupně přibývají nové verdikty, je dalším krokem k větší předvídatelnosti soudních rozhodnutí.

„Zaznamenáváme příznivé ohlasy také od advokátů, kteří se k rozhodnutím nalézacích nebo odvolacích soudů dostávají často velmi složitými cestami. Připojený orientační kalkulátor k výpočtu procentuálního omezení funkčních schopností poškozeného by mohli využívat nejen oni, ale i široká veřejnost,“ uvedl předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

Databáze zahrnuje rozhodnutí z několika okruhů. Jde o nároky na náhradu za bolest, za ztížení společenského uplatnění, stejně jako nároky pozůstalých po usmrcení osoby blízké, třeba při dopravní nehodě. „Rozsah takové újmy se opravdu těžko měří,“ řekl soudce Nejvyššího soudu Petr Vojtek.

Výpočet je orientační, nemůže předvídat rozhodnutí soudu

Webová aplikace je bezplatná, vyžaduje však registraci a přihlášení. Soudci Nejvyššího soudu i odborníci Centra dopravního výzkumu zdůrazňují, že kalkulátor na stránce www.datanu.cz je pouze orientačním nástrojem, který nemůže předvídat soudní rozhodnutí v konkrétní věci. Vždy záleží na konkrétních okolnostech.

Pro určení bolestného obsahuje metodika Nejvyššího soudu tabulku s bodovým ohodnocením. Základem pro odškodnění za ztížení společenského uplatnění je mezinárodní klasifikace funkčních schopností. Poškození se posuzuje podle toho, jak se projevuje ve schopnostech člověka, při zohlednění věku i některých výjimečných okolností.