U Milosrdných bratří v Brně se léčí pacienti už 270 let

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně slaví 270 let. 15. listopadu 1747  ji založil moravský hrabě Leopold z Ditrichštejna. Z původního velkého sálu pro zhruba sedmdesát nemocných se nejstarší nemocnice ve městě rozrostla do několika budov, kterými ročně projde zhruba osmdesát tři tisíc pacientů. V areálu v budoucnu vznikne i nový pavilon pro stovku dlouhodobě nemocných pacientů, o které se bude starat řád.

Nemocnice Milosrdných Bratří v Brně
Zdroj: ČTK Autor: Igor Zehl

Zhruba pět set zaměstnanců Nemocnice Milosrdných bratří pomáhá k uzdravení nebo zdárnému porodu desetitisícům pacientů ročně. Kromě jiných používají elektroléčbu, rehabilitaci v bazénu, k dispozici jsou i moderní ambulance.

Před dvěma sty sedmdesáti lety byli všichni pacienti v jediném sále. Dnes se v něm konají koncerty. Obřímu náporu čelila nemocnice zejména ve válečných letech, ať už po bitvě u Slavkova nebo za prusko-rakouských válek.

Léčily se v ní ale i kdysi běžné nemoci. „Cholera, tyfus a další nemoci. Hospitalizovaní tu byli i lidé s běžným onemocněním střev, které jsme schopni dnes léčit ambulantně nebo doma,“ vysvětlil představený řádu Milosrdných bratří Martin Richard Macek.

Historická fotografie: Pacienti v jediném sále nemocnice
Zdroj: Nemocnice Milosrdných bratří Brno

Asi největšího věhlasu dosáhla nemocnice za první republiky, kdy patřila k nejmodernějším v zemi a působily v ní mnohé výrazné lékařské kapacity.

Přes dvě stě let provozoval nemocnici Řád Milosrdných bratří, který má nemocnice ve Vídni, Německu a Bratislavě. Od roku 1993 funguje jako příspěvková organizace města Brna. Mezi městem a řádem je smlouva o spolupráci při využívání areálu.

Vnitřní prostory nemocnice prošly rozsáhlou rekonstrukcí

Za poslední roky prošla rekonstrukcí většina vnitřních prostor a přibyl pavilon akutní medicíny. Nově v nemocnici na pacienty čeká osm lůžek následné intenzivní ošetřovatelské péče pro ty, kteří služby lékařů a zdravotníků potřebují dvacet čtyři hodin denně. V provozu by oddělení mohlo být od nového roku.

Moderní budova Nemocnice Milosrdných bratří
Zdroj: ČTK
Autor: Igor Zehl

Nemocnice má podle ředitele navázat na vysoce specializovaná centra, která v Brně jsou. „Rodí se tu děti, je tu interna, chirurgie, intenzivní péče, je tu i léčebna pro dlouhodobě nemocné,“ popsal ředitel nemocnice Josef Drbal.

Konvent Milosrdných bratří se chce zaměřit na dlouhodobě nemocné 

Právě sto lůžek léčebny pro dlouhodobě nemocné chce do budoucna místo města znovu provozovat konvent Milosrdných bratří. „Chceme ošetřovat a přistupovat k nemocnému jako k sobě rovnému. A ošetřovat ho celostně. To znamená po fyzické i somatické stránce,“ vysvětlil představený řádu Martin Richard Macek.

„Město by dál provozovalo a rozvíjelo areál, řád by se specializoval na nový provoz,“ doplnil ho náměstek primátora města Brna Petr Hladík (KDU-ČSL). V nejbližší době chce město podepsat s řádem novou nájemní smlouvu na pět let.