Mnohonásobně zvětšené částice prachu

Zvětšené částice prachu jsou krásné, ale nezdravé. Co dýchají lidé v Brně, ukáže výstava

Meteorologové v Brně chystají netradiční výstavu. Lidé si budou moci prohlédnout, co dýchají. Částice prachu jsou zhruba deset tisíckrát zvětšené elektronovým mikroskopem. Mezi nejčastější znečišťovatele vzduchu patří ve městě doprava, ale také zplodiny z komínů a průmyslová výroba.

 

Český hydrometeorologický ústav přináší data o tom, kde je nejhorší ovzduší, denně. Zatím se omezuje na to, kolik škodlivin a jak velkých ve vzduchu poletuje. Nově zkoumají vědci i to, odkud přesně jsou. Pomáhají jim v tom právě mnohonásobně zvětšené skeny filtrů z měřicích stanic.

Podle toho, co obsahují za částice, mohou určit jejich původ. „Tento vzorek je moc krásný, pochází z Líšně a obsahuje krystaly síranu vápenatého. Původ částic síranu vápenatého je nám zatím nejasný, zdrojem může být spalování uhlí, proces odsiřování spalin, ale také může vznikat až v atmosféře z vápenatých a síranových iontů ,“ popisuje obrázek krystalu, který má velikost pět mikrometrů, vedoucí Oddělení ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ Brno Robert Skeřil.

Video Robert Skeřil popisuje elektronovým mikroskopem zvětšenou prachovou částici
video

Robert Skeřil popisuje elektronovým mikroskopem zvětšenou prachovou částici

Zdroj: ČT24

Jiný vzorek obsahuje například hlinito-křemičitany, ty se mohly do vzduchu dostat například kvůli husté dopravě ve městě. „Tato kulová částice hlinitokřemičitanů pochází pravděpodobně ze spalování uhlí, jedná se o částice popílku. Částice nepravidelného tvaru budou částice půdy. Jsou malé, ale pro člověka nebezpečná. Může způsobit nejen dýchací problémy, ale i onemocnění oběhové soustavy,“ vysvětlil Robert Skeřil.

Brno má na zlepšení ovzduší akční plán 

Už tři měsíce má Brno nově schválený akční plán na zlepšení ovzduší. Za jednoho z největších znečišťovatelů označil dopravu. Přesto se v ulicích nezměnilo nic, prach z aut ve vzduchu poletuje dál. Brno zatím neuvažuje na rozdíl od jiných měst o tom, že by zavedlo například MHD zdarma.

Akční plán zlepšování kvality ovzduší 680.80 KB

O tom, jak předejít smogové situaci v nadcházející zimě, bude vedení Brna jednat tento měsíc. „V průběhu září, října bychom chtěli jasně říct, jaká opatření v případě, že by nastala smogová situace, budou ve městě aplikována,“ řekl náměstek primátora města Brna Martin Ander (SZ). Kraj zase chystá další vlnu kotlíkových dotací, aby omezil škodlivé látky v ovzduší ze spalování pevných paliv.