Budova Ústavního soudu dostala nový kabát. Oprav se dočká i sněmovní sál

Oprava fasády a výměna oken na budově Ústavního soudu se pomalu chýlí ke konci. Památkově chráněná budova někdejšího Zemského stavovského domu má nový, světlejší odstín. Řemeslníkům už zbývá dokončit poslední stranu domu. Vnější úpravy jsou součástí komplexní rekonstrukce památky. Trvat by měla až do roku 2025.

Řemeslníci od loňska postupně opravují celý plášť budovy Ústavního soudu. Včetně restaurátorských prací na zdobných prvcích, jako jsou reliéfy a sochařská výzdoba. Budova dostává také nová okna a klempířské prvky. „Naším záměrem je to, abychom odstranili nepůvodní prvky a konstrukce a přiblížily se nejvíc tomu původnímu stavu,“ vysvětlila vedoucí odboru stavebně-technického Ústavního soudu Jitka Balíková.

Světle béžová barva bude ladit s okolím

Světle béžová barva fasády ovšem není. „Zvolená barva fasády vzešla z dohody s Národním památkovým ústavem s cílem, aby korespondovala s barevností dalších budov okružní třídy,“ vysvětlila už dříve mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.

Stavbaři museli už loni provést také sanační opatření ve sklepích a základovém zdivu. Odkryli při tom pozůstatky středověkého opevnění. Ukázalo, se že budova sídla Ústavního soudu vyrostla v místech hradeb a hradebního příkopu, do něhož byla přiváděna voda z okolních potoků. Podloží je proto stále nasáklé. Vlhkost stavbu pomalu ničila. „Čekáme na to, až tady vyschnou veškeré ty zdiva, poté bychom tady rádi instalovali archivy a spisovny,“ řekl ředitel sekce soudní správy Ústavního soudu František Konečný.

Letos se bude opravovat sněmovní sál, soudci budou jednat jinde

Letos se soud chystá také na rekonstrukci sociálního zázemí, na příští rok chystá obnovu a restaurování nejvýznamnějších historických prostor včetně sněmovního sálu. Konkrétně se musí opravit nevhodná vzduchotechnika, odkrýt původní vrstvy malování na stěnách nebo vyměnit světlík na stropě.

Sněmovní sál Ústavního soudu
Zdroj: ČT24

Rekonstrukce se dočká i přilehlá poradní místnost pro soudce nebo galerie v prvním patře. Ta je zanedbaná nejvíc. „Jsou tady vykazovány statické poruchy a dlouhodobě jsou zde zátoky vody, je to vidět tady z té stěny, ze stropní konstrukce,“ řekla vedoucí odboru stavebně-technického Ústavního soudu Jitka Balíková.

Rekonstrukce sněmovního sálu bude trvat zhruba jeden rok a po celou její dobu nebude sál ani veřejnosti, ani soudcům přístupný. Jednání budou jinde.

Kolik bude rekonstrukce stát se uvidí po jejím dokončení

Kolik bude celková oprava domu ze 70. let 19. století stát, zatím není možné říci. Investiční akce je rozložená do několika let. Financování z rozpočtu je průběžné, celková částka bude známá až po dokončení rekonstrukce.

Budova vznikla pro potřeby moravské sněmovny. V architektonické soutěži zvítězili vídeňští autoři Anton Hofft a Robert Raschka. Jejich návrh slohově čerpá ze zkušeností a poznatků severoitalské renesance.