ČEZ může tajit smlouvy. Firma uspěla u Ústavního soudu

Ústavní soud zrušil rozhodnutí soudů, podle nichž měla firma ČEZ reagovat na žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Firma uspěla se stížností, podle soudců není veřejnou institucí.

Ústavní soudci dnes rozhodli, že ČEZ i přesto, že většinový podíl má stát, není veřejná instituce. Soudci uvedli, že bylo porušeno základní právo energetické firmy na základní ochranu, vlastnit majetek a právo podnikat.

„Ačkoliv existence a fungování stěžovatelky (ČEZ) s ohledem na předmět její činnosti plní určitý veřejný účel, podstata její existence a fungování spočívá především v podnikání, jehož účelem je dosahování zisku,“ rozhodli soudci.

Podle ústavních soudců není důležité, že většinovým vlastníkem firmy je stát.

Je to soukromá firma

 „Stát totiž bez ohledu na velikost svého podílu v obchodní společnosti pouze vykonává svá práva, jež mu jako jakémukoliv jinému akcionáři přiznávají předpisy práva soukromého. Jeho většinový podíl tak sám o sobě nic nemění na povaze společnosti ČEZ  jako soukromoprávního subjektu,“ rozhodl senát Ústavního soudu vedený předsedou Pavlem Rychetským.

Podle nich by zveřejňování informací poškodilo firmu v rámci hospodářské soutěže. Soudci uvedli, že informační povinnost by firmu mohla dovést až ohrožení její existence.

„Pokud by šla nad rámec informační povinnosti ostatních soutěžitelů, mohla by v závislosti na povaze poskytovaných informací (např. unikátní know-how) vést dokonce k ohrožení smyslu její existence,“ rozhodli.

Rozhodnutí ústavních soudců stanovuje pravidla pro posuzování i dalších podobných případů. „Nález ve svých obecných principech, ve kterých vymezuje rozdíl mezi veřejnou a soukromou institucí, má obecně závaznou platnost a bude muset být aplikován v konkrétních případech i na jiné analogické situace a analogické subjekty,“ řekl Pavel Rychetský.

Spor se vleče už od roku 2006

Nejvyšší správní soud přitom už dvakrát rozhodl, že ČEZ má informační povinnost vůči občanům a spolkům jako kterýkoli státní a veřejný úřad. Případ se táhne od roku 2006.

video Chaps musí poskytnout informace Seznamu
Video Chaps musí poskytnout informace seznamu
video

Chaps musí poskytnout informace Seznamu

video Registr smluv už funguje
Video Události
video

Registr smluv už funguje

Už v červnu 2006 požádal spolek s názvem V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín podle zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření o dokumentaci paliva a o analýzu vhodnosti paliva firmy Westinghouse pro reaktor v jaderné elektrárně Temelín. Žádost o informace byla zamítnuta ředitelem Temelína „z důvodu ochrany obchodního tajemství“.

Nejvyšší správní soud tehdy rozhodl, že ČEZ informace tajit nesmí.