Klimkovice si stěžují na ostravský územní plán. Požádaly o jeho zrušení

Proti územnímu plánu pro lokalitu mezi katastry Klimkovic a Porubou, který Ostrava schválila v květnu 2014, nadále bojuje město Klimkovice. Nesouhlasí s další výstavbou na hranici svého území. V závěru května proto Klimkovice podaly na Krajský úřad Moravskoslezského kraje podnět k zahájení přezkumného řízení. Jeho cílem je územní plán Ostravy pro uvedenou lokalitu zrušit.

Klimkovické náměstí
Zdroj: ČTK Autor: Drahoslav Ramík

„Už od roku 2010 vystupujeme proti tomu, aby se další zástavbou víceméně propojily Klimkovice a Poruba. Nejvíce nám samozřejmě vadí případné další rozšiřování průmyslové výstavby. Těch důvodů je celá řada a opakovaně jsme na ně upozorňovali,“ řekl starosta Klimkovic Zdeněk Husťák.

„Víme, jak náročný úkol je příprava a schválení územního plánu a určitě není našim cílem komplikovat Ostravě její další rozvoj. Ale šest let jsme všemi možnými formami a prostředky upozorňovali na pochybení, která se v návrhu objevují. Naše připomínky nikdo nebral příliš vážně. Věříme, že se k nim nyní krajský úřad postaví zodpovědně.“

Zdeněk Husťák

starosta, Klimkovice

Klimkovickým se nelíbí, že by se měla kvůli zástavbě likvidovat další kvalitní orná půda, nové zastavěné plochy podle nich také zhorší hospodaření se srážkovou vodou. Navíc by případné rozšíření porubské logistické zóny podle města opět zvýšilo dopravní zatížení Klimkovic. Centrem města aktuálně denně projede průměrně přes 5 tisíc automobilů, z toho 500 kamionů.

„Po dopravní nehodě v roce 2014, kdy kamion ve středu města rozmačkal osobní auto se dvěma lidmi, všechny zainteresované orgány slibovaly okamžité řešení. Do dneška se nic nezměnilo. Důsledkem je další tragická havárie kamionu a tří osobních aut, která se stala letos 11. května na hlavním průtahu městem v místní části Josefovice. Zemřel při ní dvaapadesátiletý občan sousední Vřesiny,“ doplnil Zdeněk Husťák.

O územní plán mezi Klimkovicemi a městskou částí Poruba se vedou spory
Zdroj: ČT24 s využitím Gogle Maps

Chtějí ochránit přírodu

Klimkovice uvádějí, že chtějí chránit krajinu také s ohledem na lázně, které se nachází na jejich území. Město proto opakovaně upozorňovalo na lázeňskou vyhlášku, jež vymezuje ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zároveň chrání krajinu v okolí lázní.

„Město Ostrava závažně pochybilo a porušilo právní předpisy, když svým územním plánem umožnilo rozšíření další zástavby občanské vybavenosti, bydlení a objektů pro lehký průmysl podél silnice II/647 mezi Porubou a Klimkovicemi,“ prohlásil starosta Husťák.

Mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská řekla, že informaci o podnětu Klimkovic Ostrava obdržela teprve v úterý a město nyní připravuje podklady, o které ho požádal krajský úřad.

„S panem starostou se pracovně potkáváme a nic takového nezmínil. Přestože se jedná o výkon státní správy, jehož výsledek nebudu předjímat, očekával bych, že pan starosta alespoň zvedne telefon a bude mě kolegiálně informovat,“ uvedl primátor Tomáš Macura (nestraník za hnutí ANO).

Václavovice postup Klimkovic vítají

Rozhodnutí klimkovických zastupitelů vítají zejména občané městské části Václavovice. „Podnět, který vedení města podalo na krajský úřad, nám dává novou naději, že ještě nic není ztraceno. Proti výstavbě mezi Klimkovicemi a Porubou a hlavně proti případnému dalšímu rozšíření logistické zóny bojujeme už od roku 2005,“ řekla Anna Pazděrová, členka osadního výboru Václavovic a spolku „Klimkovice, Václavovice, místo pro život“.

Tehdy ještě občanské sdružení vytvořilo v roce 2007 petici proti rozšíření logistické zóny, kterou podepsali téměř všichni obyvatelé Porubské ulice v Klimkovicích, jež je sevřena dálnicí D1 a hlavním tahem mezi Klimkovicemi a Porubou.