Liberec chce prohlásit Liebiegovo městečko za památkovou zónu

Liberecká radnice stojí o novou městskou památkovou zónu – historickou ochranu by ráda vztáhla na unikátní dělnickou kolonii ze začátku století známou jako Liebiegovo městečko. Rozhodla o tom městská rada, finální slovo bude mít ministerstvo kultury.

Liebiegovo městečko v Liberci
Zdroj: visitliberec.eu

„V případě Liebiegova městečka město trestuhodně zaspalo, nemalá část objektů je poškozena necitlivými úpravami, a charakter místa se tak pomalu ztrácí,“ prohlásil ekonomický náměstek Jan Korytář. „Obnova bude trvat roky, ale lepší začít pozdě než nikdy.“

Liebiegovo městečko je unikátní zaměstnaneckou kolonií, která vznikala od poloviny 19. století do 20. let dvacátého století jako zázemí textilní továrny Johann Liebieg & Co., pozdější Textilany. Představuje jeden z nejpozoruhodnějších a nejhodnotnějších souborů tohoto typu na českém území.

Pitoreskní urbanistický projekt vychází z dobové koncepce zahradních měst, sídlišť v zeleni, a stylově v sobě kombinuje doznívající secesi, nastupující modernu a „heimatstil“; středoevropskou obdobu viktoriánského historismu, která se uplatňovala například anachronickými návraty k věžičkám a hrázdění a promítla se i do stavebnictví tehdy převážně německého Liberce.

Památkář: Městečko patří k tomu nejcennějšímu, co v Liberci máme

„Tato zcela unikátní lokalita zahradního města patří k tomu nejcennějšímu, co v Liberci máme,“ uvádí na adresu Liebiegova městečka Petr Freiwillig ze zdejšího Národního památkového ústavu. „Jedná se spíše o nedopatření, že tato oblast už dávno není památkovou zónou.“ Rozhodovací proces ministerstva kultury nicméně může trvat až několik let.

Městská památková zóna v Liberci zahrnuje v současné době centrum města a okolí Masarykovy ulice. Liebiegovo městečko by mělo tvořit další samostatnou vymezenou zónu, která by byla pod dohledem památkářů. Těm se nelíbí necitlivé úpravy na některých domech, ať už jde o zateplení a znehodnocení fasády, nahrazování střešních pálených tašek nebo třeba o odstraňování typických dřevěných okenic.

Dalším spontánním zásahům do rázu městečka má podle radních prozatím zabránit stavební úřad, později tato úloha připadne památkářům. Zvýšené náklady, které citlivé a autentické rekonstrukce v budoucnosti přinesou, chce Liberec částečně kompenzovat z nového dotačního fondu.