Svatá Hora u Příbrami

Příbramská Svatá Hora se otevřela věřícím, požehnal jí Duka

Svatá Hora u Příbrami se po roce oprav znovu otevřela věřícím. Rekonstrukce barokního areálu vyšla na 190 milionů korun, v neděli obnovenému poutnímu místu požehnal primas český Dominik Duka a odsloužil mši v upomínce 283. výročí korunovace sošky Panny Marie Svatohorské.

Většinu nákladů na rekonstrukci mariánského chrámu nad Příbramí pokryly evropské dotace. Barokní objekty mají novou fasádu i střechy. Na části průčelí zůstaly na fasádě vlhké skvrny. Pokud nevyschnou, bude podle Jana Traxlera ze svatohorského areálu uplatněna reklamace u dodavatele prací.

Kardinál Duka při mši připomněl význam poutních míst, zvlášť Staré Boleslavi a Svaté Hory. Zmínil jejich historickou, ale i současnou roli. Svatá Hora je podle něj místo spojené s duchovní a společenskou obnovou. „Církev se nemůže uzavřít jenom do předpisů a tradic,“ prohlásil a zdůraznil i roli rodiny. „Toto poutní mariánské místo nám také ale říká, že bez rodiny nebude církev,“ dodal.

Mši, která oslavovala Pannu Marii Svatohorskou, lidé přihlíželi nejen přímo v areálu, někteří zůstali před průčelím, tomu bylo přizpůsobené i ozvučení. Vedle rodin s dětmi přišla i řada starších lidí, kromě poutníků z regionu dorazili i věřící z Německa.

Poutní areál připravuje i další kulturní aktivity, kromě expozic na téma historie Svaté Hory včetně nálezů archeologů zde vznikne badatelské centrum zaměřené na Svatohorský hudební archiv a chystá se rozšíření vzdělávacích programů.

Profil

Panna Marie Svatohorská

Ve svatohorské bazilice je oltář s lidovou gotickou soškou Panny Marie Svatohorské. Sošku bohorodičky s Ježíškem vytvořil podle legendy v polovině 14. století arcibiskup Arnošt z Pardubic. V 16. století byla přenesena do kaple na Svaté Hoře a záhy k ní začala proudit procesí. V roce 1632 se jejím prostřednictvím údajně uzdravil slepý. O 15 let později se areálu ujali jezuité a vytvořili z něj nejvýznamnější poutní místo v Čechách. V roce 1732 prosadili i korunování sošky jako nejvýznamnější výsadu udělovanou papežskou komisí.

 

Video Reportáž: Příbramská Svatá hora se otevřela věřícím
video

Reportáž: Příbramská Svatá Hora se otevřela věřícím