Nová éra Města Libavá: Místo vojenského přednosty má starostku

Zastupitelé obcí, které vznikly po zmenšení vojenských újezdů, si volí starosty. Město Libavá a Luboměř pod Strážnou, které byly společně s Kozlovem vyčleněny z vojenského prostoru Libavá, povedou ženy. Starostu má Polná na Šumavě, která se oddělila od újezdu Boletice. Novou etapu bez vojáků zahajují vesnice Bražec a Doupovské Hradiště, které vznikly po redukci újezdu Hradiště na Karlovarsku.

První jednání zastupitelstva po lednových volbách v Městě Libavá, které sedmdesát let podléhalo vojenské správě, zahájil dosavadní správce města Vlastimil Bořuta. Poté co zastupitelé složili slib, dal hlasovat o funkci starosty. Všech patnáct zastupitelů zvedlo ruku pro Štěpánku Tichou.

„Je nepochybné, že nás všechny čeká náročné období. Musíme se naučit žít v nové obci, protože dosud jsme byli závislí na vojácích a o ničem jsme nerozhodovali,“ shrnula starostka Tichá. Prvními úkoly nového zastupitelstva bude převzetí majetku od armády a schválení rozpočtu.

Video Události v regionech (Ostrava)
video

Reportáž: Město Libavá zvolilo vedení samostatné obce

 

Město Libavá, které je s asi tisíci obyvateli nejlidnatější z celkem šesti nových obcí uvolněných ze zmenšených vojenských prostorů, zůstává i nadále sídlem újezdního úřadu. Vedení Libavé, Kozlova a Luboměře začíná přebírat majetek, který předtím armáda z velké části opravila, a to včetně silnic, mostů či vodovodů. Jen v Městě Libavá investovala asi 40 milionů.

 

Kromě osmi tisíc hektarů pozemků, které si obce rozdělí podle počtu obyvatel, je to motivý majetek. V Libavé jde například o školu, jejíž financování bude muset zajistit, dva kostely a také bytové domy, kde je spousta volných bytů. Tamní lidé předem dávají najevo obavy z toho, kdo se do nich nastěhuje.

Video Studio 6
video

Redaktorka ČT: Pro Město Libavá začíná rok nula

Podobné starosti mají ostatní nové obce. Starostku už má také Luboměř pod Strážnou. Zastupitelé dali důvěru Anežce Nevřelové. „Prvním hlavním úkolem bude sestavit rozpočet. Počítám s tím, že další úkoly se na nás budou valit jako velká voda,“ řekla starostka. Kozlov si zvolilo nejužší vedení ve čtvrtek večer. 

Starostou Polné na Šumavě zastupitelé zvolili profesionálního hasiče Jaroslava Pavlíčka. Ustavující zastupitelstva už mají za sebou také Bražec a Doupovské Hradiště vyčleněné z újezdu Hradiště. Volby ve všech těchto nových obcích měly oproti průměru v komunálních volbách mimořádně vysokou účast - od 64 do 84 procent.