Prohořívající ostravskou haldu definitivně uhasí umělé jezero

Prohořívající odval Hrabůvka v Ostravě, na který se desítky let navážela důlní hlušina a rozžhavená struska z hutí, prochází rozsáhlou sanací. Část stohektarové haldy je protkaná vrty, do kterých dělníci napumpovali deset tisíc metráků směsi popílku a vody. Cílem je udusit ohniska vnitřních požárů. Uprostřed se buduje velké jezero, které má odval definitivně uhasit.

Zdroj: Martin Netočný Autor: Martin Netočný

Protože jde o starou ekologickou zátěž, náklady, které mají dosáhnout sto čtyřiceti milionů, platí stát. Pozemek patří společnosti Vítkovice. Technici firmy Hochtief během jara a léta udusili patnáct ohnisek požárů. Pomocí směsi popílku a vody také vyplnili kaverny, které se vytvořily vyhořením.  Požáry vznikaly mísením hlušiny a rozžhavené strusky, která se tam vedle dalších odpadů vozila hlavně z bývalých Vítkovických železáren Klementa Gottwalda.

„Sanovanou oblast jsme již překryli těsnícím jílem, na který postupně navážíme zeminu pro výsadbu trávy,“ informoval stavbyvedoucí Petr Hrachovec. Práce, které jsou za polovinou, pokračují budováním jezera o výměře čtyři a půl hektaru, které bude uprostřed haldy.

Jezero se napustí vodou z Ostravice

„Smyslem toho je zabránit přístupu vzduchu k ložiskům hoření tak, aby v budoucnu definitivně zhasla,“ vysvětloval stavbyvedoucí. Sanace odvalu má být dokončena na jaře, kdy také začne napouštění jezera vodou z řeky Ostravice.

Halda pak bude ještě dva roky pod neustálým dohledem. Technici budou pravidelně kontrolovat teplotu v podzemních vrtech. Když na jaře se sanací začínali, naměřili v některých místech v hloubce dvacet pět metrů až 220 stupňů Celsia, teplota zplodin na povrchu dosahovala asi čtyřiceti stupňů.

Video Události v regionech (Ostrava)
video

Reportáž: Sanace prohořívajícího odvalu Hrabůvka

Reportáž: Sanace prohořívajícího odvalu Hrabůvka

Redaktor ČT: Sanace odvalu Hrabůvka je z půlky hotová

Co pak bude společnost Vítkovice s haldou dělat, zatím není jasné. Její vedení uvažovalo například o vybudování velkého golfového hřiště a cyklostezek.  „Další využití haldy bude záviset na tom, co ukáže monitoring po skončení sanace. Obecně bychom chtěli, aby lokalita byla přírodní a byla vyhrazena pro volnočasové aktivity,“ řekla mluvčí společnosti Vítkovice Holding Eva Kijonková.

Na likvidaci čeká skládka dehtových kalů

Probíhající sanace však nepokrývá celou haldu, která byla založena kolem roku 1890. Zůstává tam skládka nebezpečného odpadu, která je zatím nedotčená. Ministerstvo financí aktuálně vybírá vítěze zakázky. „Cílem zakázky je tuto skládku zlikvidovat. V minulosti se tam ukládaly některé ošklivé věci, například dehtové kaly. Je jich tam poměrně velké množství,“ sdělil náměstek ministra financí Ondřej Závodský.

Vnitřní oheň spaluje také haldu Ema ve Slezské Ostravě, ze které se stala turistická atrakce. Ta ale bude pomalu doutnat dál. Největší ohniska byla uhašena už v sedmdesátých letech. Státní podnik Diamo provádí odtěžování haldy v Heřmanicích, která také vykazuje termickou aktivitu.