Historické parní vlaky připomněly projektanta Jana Pernera

Pardubický kraj si připomíná prvního českého stavitele železnic Jana Pernera. Jako technik a projektant se v roce 1845 zasloužil o vybudování páteřní tratě mezi Prahou a Olomoucí. Po stejném koridoru se dnes lidé mohli symbolicky vydat historickým parním vlakem, ale také si prohlédnout tu nejnovější železniční techniku.

„Posláním je připomenout široké veřejnosti hodnotu železnice, kterou u nás právě inženýr Jan Perner založil,“ vysvětluje Tomáš Netolický z pardubického nádraží. Děkan z pardubické dopravní fakulty, která také nese Pernerovo jméno, Ivo Drahotský pak připomíná význam, který měl koridor pro města, jimiž procházel.

Oslavy na hlavním pardubickém nádraží a v Rosicích nad Labem provázely výstavy, koncerty i nostalgické jízdy. Na slepé koleji stály repliky legionářských vagónů. K vidění ale byly i moderní stroje, jako třeba lokomotiva s označením 380, kterou České dráhy posílají z Prahy do Žiliny. Také ta na sobě nese tvář Jana Pernera jako dekoraci.

Prvního českého stavitele železnic, který zemřel v pouhých 30 letech, by měla časem připomínat i socha před pardubickým nádražím. O její podobě zatím není rozhodnuto. „Na to, jak bude vypadat, se názory liší. Jako nejdemokratičtější řešení bychom viděli architektonickou nebo výtvarnou soutěž,“ uvedla městská architektka Pavla Pannová.

Video Zprávy
video

Pardubický kraj si připomíná Jana Pernera

Socha je zatím pracovně ve vizualizacích  zobrazena jako dvourozměrná stylizovaná silueta figury v mírně nadživotní velikosti vytvořená z cortenového plechu. Stát by měla zhruba na místě dnešní trafiky směrem k poště, k nádražní hale by od ní vedly pražce zapuštěné v dlažbě.