Blanka se otevírá. Co čeká na řidiče?

Tunelový komplex Blanka se otevírá a s ním i rychlá podzemní cesta autům z Troje na Letnou či Hradčany. Se spuštěním provozu Praha současně dokončila západní polovinu svého vnitřního městského okruhu, a Blanka by tak mohla pojmout část aut, jež se chtějí vyhnout ucpané magistrále. Město navíc spouští opatření, která by měla pod zem (nejen z magistrály) nasměrovat co nejvíce řidičů.

Otevření severozápadní části Městského okruhu lze vnímat z různých pohledů, jednoznačné ale je, že bude mít na dopravu v Praze velký dopad. Významné změny dopravních proudů lze očekávat u všech výjezdů z tunelů. Ty jsou v Troji v ulici Nová Povltavská, odkud budou auta najíždět do ulice V Holešovičkách, event. na most Barikádníků a také na Trojský most. Dopravu budou řídit nově zprovozněné semafory, a to jak na předmostí Trojského mostu, tak i mostu Barikádníků.

Další výjezd je na Letné a ústí do ulice Milady Horákové. Křižovatka nazvaná „U Vorlíků“ je pro řidiče ze všech nejjednodušší. Jejím ústředím je jediná sada semaforů, ke kterým přijíždějí auta ze dvou stran z podzemí a odbočují na hlavní letenskou třídu.

Na Prašném mostě lze vyjet rovněž na Milady Horákové a také do Svatovítské. Auta přijíždějící od Troje vyjedou na úrovni stanoviště příměstských autobusů na Hradčanské a vzápětí přijedou k nově zprovozněné světelné křižovatce. V opačném směru se vyjíždí přímo na křižovatku Prašný most. Vjezd ve směru do Troje je na obdobné úrovni jako výjezd, ovšem vjezd do tunelu ve směru na Malovanku je možný pouze ze Svatovítské ulice.

Západní konec Blanky potom bezprostředně navazuje na Strahovský tunel. Mimoúrovňová křižovatka Malovanka prošla rozsáhlou rekonstrukcí, její novou podobu ale řidiči již znají. Nově vstoupí do provozu rampy, po kterých bude možné vyjet z Blanky směrem k Břevnovu a naopak sjet do nového tunelu od Břevnova. Vjet do Blanky z opačného směru nelze, řidiči s takovou touhou musí objet hotel Pyramida a dostat se do Patočkovy ve směru od Břevnova.

Další opatření nejsou podmínkou pro bezproblémové fungování Blanky, jdou ale ruku v ruce s jejím otevřením. Začíná totiž omezování dopravy na trasách, odkud by měl tunelový komplex odvést část dopravy. Magistrát ho plánuje jako dlouhodobý proces, současná opatření jsou tedy pouze první krůčky. Jde o zneprůjezdnění Malé Strany pro tranzitní dopravu a také o zúžení Veletržní ulice.

Malou Stranu tradičně ve špičkách pracovních dnů trápí kolony v ulicích Újezd a Karmelitská a jejich uzavření si radnice Prahy 1 vyžádala s tím, že úsek lze objet právě Blankou. Alternativní podzemní cesta by také měla ulevit Veletržní, která dosud měla dva pruhy od křižovatky se Strojnickou po Letenské náměstí, ale pouze ve směru k Letenské pláni.

Změny se dotknou také Severojižní magistrály. V uplynulých týdnech na ní vyrostly nové semafory, které mají zjednodušit připojení k hlavnímu dopravnímu proudu z Wenzigovy ulice (první příčná severně od Nuselského mostu). Řídit dopravu na magistrále budou v obou směrech. Město navíc plánuje dosadit nové značky se zákazem vjezdu pro auta nad 12 tun. Budou v ulicích V Holešovičkách u křižovatky se Zenklovou, ve Svatovítské nad Vítězným náměstím, v Karlovarské od Slánské ulice a v Plzeňské od Jeremiášovy.

Další změny mají přicházet postupně v příštích měsících a letech. „V dalším roce provozu chceme dělat opatření, která povedou ke zklidnění centra, ale zároveň k tomu, aby Pražan, který se rozhodne, že musí jet automobilem, Prahou mohl projet,“ řekl radní pro dopravu Petr Dolínek.

Video TÉMA UDÁLOSTÍ: Tunel Blanka před otevřením
video

TÉMA UDÁLOSTÍ: Tunel Blanka před otevřením

  • Web ČT24 vám v posledních dnech zevrubně představil tunelový komplex Blanka a jeho spletitou historii. Vedle historie stavby jsme se podívali také na peníze, které za ni město zaplatilo, a na tahanice o ně.