Zubr evropský v Ralsku - archivní snímek z března 2012

Nejstarší zubr z Ralska musí ze stáda

V Ralsku na Českolipsku řeší, co udělají s nejstarším zubrem ve stádu. Ten musí ještě letos skupinu zvířat opustit. Hrozí totiž, že by se rozmnožoval se svými potomky. Příbuzenská plemenitba by měla za následek degeneraci zubrů a jejich větší náchylnost k nemocem.

Pedro váží 900 kilogramů, je mu osm let a zplodil 13 mláďat. Jeho další osud je ale nejasný. V Ralsku se teď snaží najít jinou lokalitu, která by byla pro zubry vhodná. Společně s nejstarším samcem totiž chtějí od stáda oddělit ještě jednoho býka, který je jeho potomkem.

Čeští odborníci konzultují situaci s polskými zoology. Právě z Polska pochází základ stáda, které teď žije v oplocené oboře Židlov na ploše 40 kilometrů čtverečních - a nemá tam žádného přirozeného nepřítele.

Samci v přírodě musí o pozici ve stádě bojovat

Podle ředitele liberecké zoo Davida Nejedly funguje v přírodě selekční tlak: „Samci musí bojovat o své postavení ve stádě. V určitém období musí od stáda pryč,“ konstatoval.

Od roku 2011, kdy v Ralsku Vojenské lesy a statky s chovem zubrů začaly, se původně pětihlavé stádo rozrostlo na 21 kusů. Poslední čtyři telata se narodila o víkendu.

Pokud by chovatelé dopustili takzvanou příbuzenskou plemenitbu, došlo by k degeneraci chovu. Zubři by byli více náchylní k různým chorobám a ztráceli by na hmotnosti. Jinak plachá zvířata by se taky mohla stát agresivními.

Pedro by mohl žít třeba v Bělorusku, Litvě nebo Polsku

Situaci musí v Ralsku vyřešit co nejdříve. Miloslav Zikmund z Vojenských lesů a statků v Mimoni konstatoval, že možnou variantou je zubra odchytit a převézt do jiného chovu. V úvahu připadá kromě České republiky Slovensko, Polsko, Rusko, Bělorusko, Ukrajina a Litva – tedy oblasti, kde bělověžská linie zubra žije.

Video Studio ČT24
video

Nejstarší zubr z Ralska musí opustit stádo

V krajním případě hrozí, že by býk musel být utracen. Takový postup by ovšem muselo schválit ministerstvo životního prostředí. Ředitelka odboru druhové ochrany tohoto ministerstva Veronika Vilímková k tomu uvedla, že usmrcení je možné pouze tehdy, hrozí-li závažné ohrožení života a bezpečnosti osob.

V ideálním případě by se měl zubr z obory v Ralsku přestěhovat ještě letos.