Pražští radní schválili novelu stavebních předpisů

Pražští radní v úterý schválili znění nových stavebních předpisů. Novela míří do připomínkového řízení, vyjádřit se teď k ní budou moci všechny městské části. Do konce července ji magistrát také pošle ke schválení Evropské komisi. Novela by pak měla vejít v účinnost od ledna roku 2016. Do té doby se metropole řídí obecnými stavebními předpisy.

Pražské stavební předpisy mají určovat obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě, nicméně v Praze už několik měsíců vyvolávají velkou debatu. Jejich účinnost nakonec kvůli několika výhradám v lednu – tedy pouze půl roku po jejich prvním schválení - pozastavilo ministerstvo pro místní rozvoj. Vadilo mu mimo jiné to, že předpisům chybělo schválení Evropské komise. Následně radní rozhodli o dvojí novelizaci – věcné a technické části. V dubnu magistrát zastavil tvorbu technické novely a dál pokračoval pouze v přípravě věcné novely, a právě tu v úterý radní schválili.

„Návrh novely zavádí řadu opatření, která směřují k úspornějšímu nakládání s přírodními zdroji a energiemi, zejména s vodou a teplem. Novela zároveň posiluje ochranu hodnot v území na základě přesnějších definic jeho charakteru, který zohledňuje obvyklé výšky, hmoty a strukturu zástavby v daném místě,“ komentoval změny ve stavebních předpisech náměstek primátorky Matěj Stropnický, do jehož oblasti pravidla spadají.


Podle náměstka pro oblast územního rozvoje a územního plánu Matěje Stropnického novela přináší řadu opatření směřujících k udržitelnému rozvoji, jež se týkají energetiky budov, zateplování, nakládání s dešťovou vodou, využívání tepla z odpadních vod, povinných přípojek na dobíjení elektromobilů v garážích nebo snižování parkovacích míst ve veřejném prostoru. Novela také zavádí povinnost stavebníků uzavírat plánovací smlouvy s městem, čili zapojuje developery do výstavby veřejné vybavenosti. Velkoformátová reklama bude nově regulována nejen v zastavitelném území, ale i v nezastavitelném (například podél celé Jižní spojky).

Nové předpisy neregulují reklamu, kritizuje Hudeček

Bývalý pražský primátor a dnes opoziční zastupitel Tomáš Hudeček (bez politické příslušnosti) ale tuto novelu kritizuje. Největší nedostatek podle něj je, že nereguluje reklamu: „Nové pravidlo, podle něhož musí být billboardy sto metrů od sebe, je směšné, když mohou být všude vyjma památkové zóny a mohou být libovolně velké,“ prohlásil Hudeček. Kritikou nešetří ani předseda klubu zastupitelů TOP 09 Václav Novotný, který řekl že „názorový chaos v současné koalici způsobil, že Praha zbytečně ztratila půl roku“. Kvůli nedávno zrušeným stavebním předpisům totiž v současnosti v Praze platí obecně platná vyhláška, která podle kritiků městu škodí, protože mu není ušitá na míru a nebere v úvahu všechna specifika metropole.

Předseda pražské ODS Filip Humplík naopak vítá, že město chce debatovat a poté zapracovat připomínky starostů pražských radnic. Nicméně ke stavebním předpisům se městské části mohly vyjádřit už před jejich prvním schvalováním.

Pražské stavební předpisy jsou prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu, kterou schválila loni v létě minulá rada města pod vedením tehdejšího primátora Hudečka. Předtím než v říjnu vešla v účinnost, vzbudila silnou mediální reakci, zvláště ze strany billboardové lobby. Reklamní společnosti nesouhlasily s regulací reklamy, kterou stavební předpisy přinášely. Naopak developeři a architekti tehdy předpisy přivítali.