Záchrana nádraží, díl druhý: Chátrající budovu má spasit neziskovka

Ústí nad Orlicí – Spolky Nádraží nedáme! a Spousti chtějí navázat na úsilí prvního z nich o záchranu staré nádražní budovy v Ústí nad Orlicí. Ta sice oproti původním plánům železničářů stále stojí, ale již není potřeba, a tak je prázdná a chátrá. Spolky chtějí vytvořit novou neziskovou organizaci, která by se o staré nádraží starala a nalezla pro něj využití. V neziskové organizace by se podle aktivistů měly spojit město, kraj a také ČD a Správa železniční dopravní cesty. Ty se však k ústeckému plánu stavějí rezervovaně.

Od loňského podzimu slouží v Ústí nad Orlicí nové nádraží s ostrovními perony a novými provozními a odbavovacími prostory na opačné straně přeloženého kolejiště, než je historická budova z roku 1874. Ta je nyní nevyužitá a lidé, kteří zabránili jejímu zbourání, marně usilují o její oživení. Podle spolků Nádraží nedáme! a Spousti by mohlo pomoci založení neziskové organizace, která by se o staré nádraží starala. Její výhodou má být snazší přístup k dotacím – ať už z Evropské unie, Norských fondů, Mezinárodního visegrádského fondu nebo od státu. „Bylo by je možno použít nejen pro samotnou rekonstrukci budovy, ale také pro realizaci různých veřejně prospěšných projektů,“ uvedli zástupci spolků Jan Blaško a Martin Kadrman.

Instituce a společnosti, které by se podle nich měly do neziskové společnosti zapojit, však vesměs nejsou takové myšlence nakloněny. Výjimkou je Pardubický kraj, jehož radní pro dopravu Jaromír Dušek (SPO) iniciativu vítá. Aktivisté by chtěli, aby se do neziskové organizace zapojily i České dráhy, jimž objekt patří, a Správa železniční dopravní cesty, jíž by mohl patřit v budoucnu. ČD to však odmítají. „Jsme připraveni budovu prodat nebo pronajmout za obvyklých obchodních podmínek takovým zájemcům, kteří dokážou objekt využít pro nové účely,“ řekl mluvčí drah Petr Šťáhlavský. SŽDC potom o iniciativě neví, její mluvčí Marek Illiaš zdůraznil, že železniční správa nesmí nakládat s cizím majetkem. To připustil i Jaromír Dušek: „Nejdříve ale musí být dořešeny majetkové vztahy.“

Vzhledem k nevoli železničářů je ale opatrný i ústecký starosta Petr Hájek (Sdružení Oušťáci). „Mám obavu, že neziskovka problém nevyřeší, naopak jí zůstane. Za neziskovku bude zase mluvit město nebo sdružení, nikoliv státní organizace, které se de facto objektu zbaví,“ uvedl starosta.

Historická budova z roku 1874 patří k nejstarším dochovaným staničním budovám v Česku. Vznikla podle návrhu architekta Rudolfa Freye, má kamenné římsy, je postavená z režného zdiva, horní podlaží však jsou z méně obvyklého hrázděného zdiva. Podle původních plánů na rekonstrukci železničního uzlu Ústí nad Orlicí měla zaniknout. Nakonec však bylo prohlášeno kulturní památkou a projekt se změnil tak, že nadále stojí. Pro její další využití padly různé návrhy – mohla by se z ní stát například expozice železničních modelů nebo sídlo archivu SŽDC. Aktivisté, kteří usilovali o její zachování, původně chtěli, aby nadále sloužila provozu, to však ČD a SŽDC odmítly. Nutné opravy budovy vyjdou na desítky milionů korun.