Sanace území zamořeného perchlorem se přiblížila

Jesenný - Už příští rok na podzim by mohla začít sanace území v Jesenném na Semilsku, které je desítky let zamořené chemikáliemi. Vyplynulo to z dnešní schůzky zástupců Správy železniční dopravní cesty, které pozemek patří, obce a Libereckého kraje. Lidé z části Jesenného nemohou kvůli zamoření užívat vodu ze studní.

Zdeněk Petr má dům na okraji Jesenného. Voda ve studni na jeho zahradě je cítit perchlorem. On a další majitelé nemovitostí v Jesenném jsou proto desítky let odkázaní na náhradní zdroj vody - ani ten ale mnohdy nestačí. „Když je sucho, vodu dovážíme z rezervoáru z vesnice, která je 2,5 kilometru od nás,“ řekl Zdeněk Petr obyvatel obce Jesenný.

Voda ve studních je v části Jesenného zdraví škodlivá. Příčinou je železniční zastávka, kde někdejší národní podnik Chema přečerpával chemikálie z cisteren. V cisternách sem mířil perchlorethylen a trichlorethylen pro okolní závody. Značné množství chemikálií ale v 70. letech skončilo v podloží. „Tady je kontaminace největší, ale protože se pohybuje spodními vodami, je už zamořené prakticky celé okolí až k řece Kamenici,“ popsal na konci února rozsah kontaminace Petr Hlůže (Za lepší Jesenný), starosta Jesenného.

V 90. letech se místo začalo sanovat, ale jen do doby, než podnik Chema skončil v likvidaci. Pozemek patřil Českým drahám, pak Správě železniční dopravní cesty. Řešení se začíná hledat až po 20 letech, když si obec stěžuje, že nynější majitel nádraží - Správa železniční dopravní cesty - problém neřeší. 

Josef Jadrný (ZpLK), náměstek hejtmana Libereckého kraje pro životní prostředí a zemědělství dnes po jednání uvedl, že obec a kraj se postarají o nový projekt a studii, která určí míru znečištění, a určí i financování. „V momentě, kdy budeme mít studii a projekt, a žádost na Státní fond životního prostředí, sejdeme se se SŽDC opět a budeme se bavit o tom, kdo bude nositelem té žádosti a jak se budeme podílet na kofinancování. To je pro nás dnes to nejdůležitější,“ řekl Josef Jadrný (ZpLK), náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství.

Voda z této studny v Jesenném je zdraví škodlivá
Zdroj: ČT24

Náměstek hejtmana Josef Jadrný odhaduje, že studie by mohla být hotová letos: „Příští rok, jak bude vypsaná další výzva, bychom už žádali o peníze na samotné čištění. Bylo by velice pěkné, kdyby v roce 2016 začalo samotné čištění, kdybychom to vysoutěžili - protože všude musíme jít přes soutěže,“ řekl Josef Jadrný. Dodal, že začátek čištění na podzim 2016 by vzhledem k tomu, jak jsou nastavena pravidla, považoval za velký úspěch.

Většinu z potřebných asi osmi milionů by mohl poskytnout stát - podle náměstka hejtmana Libereckého kraje Josefa Jadrného vypisuje Státní fond životního prostředí právě výzvy na staré ekologické zátěže.


"Samotné čištění bude probíhat v horizontu několika let, ale je to na dobré cestě, řekl Petr Hlůže (Za lepší Jesenný), starosta Jesenného. Připomněl, že problém se už v minulosti řešil více či méně intenzivně, což záleželo na momentální situaci.

Mluvčí Správy železniční dopravcí cesty Marek Illiaš na konci února k problému uvedl, že pro SŽDC je informace o ekologické zátěži v místě novinkou, dozvěděli se ji prý teprve dva týdny předtím: „My jsme tu informaci do té doby neměli, že by tam byla nějaká ekologická zátěž,“ řekl na konci února 2015 Marek Illiaš.

„Současného majitele není možné sankcionovat, bylo možné sankcionovat nebo dát opatření původci, ale ten bohužel zanikl,“ konstatovala na konci února ředitelka České inspekce životního prostředí v Liberci Hana Kolářová.

Voda ve studni pana Zdeňka Petra z Jesenného zřejmě ani po první fázi budoucí sanace pitná nebude, ale přestane být alespoň nebezpečná. Místo bez zdroje pitné vody se totiž postupně vylidňuje, v celém údolí nyní žije jen asi 20 lidí. Zdeněk Petr si například myslí, že pokud by v obci byla voda, mohla by tam začít fungovat restaurace a mohl by se tam v mnohem větší míře než dosud rozvinout turistický ruch. 

Tetrachlorethylen, často se používá označení perchlorethylen, je chlorovaný uhlovodík. Má sladkou vůni. Tetrachlorethylen je rozpouštědlo organických látek. Je těkavý, velmi stabilní a nehořlavý. Používá se pro suché čištění. Většinou ve směsi s dalšími chlorovanými uhlovodíky se užívá k odmašťování kovových částí v automobilovém a jiném kovodělném průmyslu. Tetrachlorethen je klasifikován jako karcinogen. Tetrachlorethylen je běžným kontaminantem půdy. Vzhledem k jeho mobilitě v podzemní vodě, nízkoúrovňové toxicitě a vysoké hustotě (vyšší než hustota vody) je jeho odstraňování mnohem složitější než u úniků ropy.

Trichlorethylen je chlorovaný uhlovodík běžně používaný jako průmyslové rozpouštědlo. Jedná se o bezbarvou nehořlavou kapalinu sladké vůně. Trichlorethylen je nebezpečným polutantem. Snadno kontaminuje půdu a obtížně se odstraňuje.


Ekologická zátěž v Jesenném je jen jednou z dlouhé řady, které v současné době čekají na sanaci. V Česku jsou stále stovky míst, kde lidem ekologická zátěž z dob minulého režimu komplikuje život. Jen v Libereckém kraji jich úředníci evidují dalších 40.

Video Kontaminovaná půda a voda v Jesenném
video

Kontaminovaná půda a voda v Jesenném


/*json*/{"map":{"lat":50.68475235464115,"lng":15.295363974023417,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":{"0":{"lat":50.66230233898018,"lng":15.3369140625,"type":"","description":"Jesenný"}},"polylines":{},"circles":{},"polygons":{},"rectangles":{}}/*json*/