Do obce s 200 obyvateli se přihlásilo 13 lidí - před volbami

Přední Výtoň - Lidé v Přední Výtoni na Lipensku budou za necelé dva týdny volit nové zastupitele. V obci ale za poslední týden přibylo 13 nových obyvatel. Obec s necelými dvěma stovkami voličů se obává snahy volby zmanipulovat.

Přední Výtoň na Lipensku má 200 přihlášených obyvatel a normální přírůstek občanů, kteří se do obce přistěhují, je ročně asi 5 až 7 lidí. Obec teď 14. března čekají nové volby do zastupitelstva. Po těch říjnových se totiž zastupitelům nepodařilo zvolit vedení radnice a lidé budou muset k urnám znovu.

Přehled obcí, kde se 14. března uskuteční nové volby do zastupitelestev, je k dispozici zde.


S blížícím se termínem voleb vzrostl v Přední Výtoni zájem lidí mít tam trvalý pobyt. Od minulého pondělí jich starostka pověřená řízením obce zaevidovala už 13. Přední Výtoň měla při podzimních volbách 176 oprávněných voličů. S 13 novými obyvateli se jejich počet zvýšil o 7 procent.

Obecní úřad v Přední Výtoni
Zdroj: ČT24

„Všichni občané se přihlásili na rekreační objekty a nebo rekreační objekt a penzion, a protože rovnou udali korespondenční adresu do místa svého dosavadního trvalého bydliště, tak lze předpokládat, že se v naší obci určitě nebudou trvale zdržovat,“ uvedla Regina Houšková (SNK I.), starostka pověřená řízením obce Přední Výtoň.

Regina Houšková dodala, že počet nově přihlášených se může zdánlivě jevit jako nízký, ale pro obec je to 10 procent voličů. K volbám tam bylo vydáno 138 úředních obálek a 138 občanů se k volbám dostavilo. „Ta volební účast, to je opravdu hodně vysoko. Bylo to téměř 80 %. A nelze předpokládat, že by ze stávajících občanů k těm volbám přišlo lidí víc. To je opravdu mezní počet. Ovšem lidí se přihlásilo 13 během týdne, a to ještě jeden z těch přihlašujících, který tady byl s plnými mocemi, se vyjádřil v tom smyslu, že ještě přijde. Takže se bohužel domnívám, že počet občanů nám může ještě během tohoto a příštího týdne narůst,“ dodala Houšková.

Volby do zastupitelstva v Přední Výtoni - říjen 2014 - počet voličů a účast

  • voličů v seznamu - 176
  • volební účast - 78,41 %

Zdroj: Volby.cz


Mluvčí ministerstva vnitra Vladimír Řepka konstatoval, že se nemůže vyjadřovat ke konkrétní situaci v určité obci - to je podle něj pak vždy na posouzení soudu. „Ale obecně platí, že pokud má obec pochybnosti, že se někdo hlásí k trvalému pobytu před volbami účelově, s tím, aby ovlivnil výsledky voleb, tak má obec možnost takového člověka nezapsat do seznamu voličů,“ připomněl Vladimír Řepka.

A pokud už člověk v seznamu voličů zapsaný je, má obec možnost ho vyškrtnout. „Na druhou stranu má-li člověk pocit, že by to bylo neoprávněně, tak se může bránit – například u soudu,“ upozornil Řepka. 

Podle právního stanoviska ministerstva vnitra, které sice je právně nezávazné, ale je to metodické doporučení pro obce, se nezapsání či vyškrtnutí voliče může uskutečnit „ve výjimečných případech. To znamená, že obec by měla mít v ruce nějaký důkaz, že se tak opravdu děje, že se ten člověk hlásí k trvalému pobytu účelově,“ doplnil Vladimír Řepka.

Výsledky voleb do zastupitelstva v Přední Výtoni - říjen 2014

  • SNK „Lipno“ - 25,19 % hlasů - 2 mandáty
  • Sdružení nezávislých kandidátů I - 46,33 % - 3 mandáty
  • SNK za přívěť. a pohled. obec - 28,48 % - 2 mandáty

Zdroj: Volby.cz


Pokud důkaz či dokument o tom, že přihlášení k trvalému pobytu je účelové, obec nemá, může se podle Vladimíra Řepky po skončení voleb některý z voličů zapsaný ve stálém seznamu voličů, obrátit na soud. Na soud je možné se obracet do 10 dnů od vyhlášení celkových výsledků voleb.

Vladimír Řepka na závěr shrnul, že pokud důkaz o účelovém přihlášení k trvalému pobytu chybí, věc se řeší až po volbách. „A byly případy, kdy soudy nařídily opakované volby nebo opakované hlasování. Právě z toho důvodu, že se v obci hlásil někdo k účelovému trvalému pobytu,“ řekl Vladimír Řepka s tím, že stanovisko ministerstva vnitra vychází z rozhodnutí Ústavního soudu.

Video V Přední Výtoni se za týden přihlásilo k trvalému pobytu 13 lidí
video

V Přední Výtoni se za týden přihlásilo k trvalému pobytu 13 lidí

Soud prověřoval volby v Karlově Studánce, v Hřensku se musely opakovat 

V Karlově Studánce na Bruntálsku na podzim starostka vyškrtla ze seznamu voličů 26 lidí - trvalý pobyt měli v penzionu a v obci se nezdržovali. I když se někteří z nich bránili u soudu a jeden se stížností uspěl, krajský soud volby označil jako platné. "Krajský soud v Ostravě zkoumal, zda vyškrtnutí voličů bylo v souladu se zákonem, a dospěl k závěru, že bylo, neboť voliči neměli vztah k obci, řekl 7. 11. 2014 Dalibor Zecha, mluvčí Krajského soudu Ostrava.

Hřensko před třemi lety muselo volby dokonce opakovat. V těch prvních totiž volilo 32 lidí, kteří v obci skutečně nežili.

/*json*/{"map":{"lat":48.69406266066459,"lng":14.134994836474547,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":{"0":{"lat":48.632568241561195,"lng":14.167041778564453,"type":"","description":"Přední Výtoň"}},"polylines":{},"circles":{},"polygons":{},"rectangles":{}}/*json*/