Cena zničeného archeologického naleziště? Patnáct tisíc

Brněnsko – Pokutu patnáct tisíc korun dostali stavbaři za to, že loni v létě zničili archeologické naleziště v Měníně na Brněnsku. Původně jim přitom hrozila pokuta až čtyři miliony, úřad ale sankci snížil „po zvážení všech okolností případu“. V lokalitě, kde probíhal záchranný průzkum, archeologové původně objevili pozůstatky téměř tři tisíce let starého osídlení.

Tisíce let historie zničily u Měnína bagry. V místě stavby probíhal loni v létě záchranný archeologický průzkum. Během něj se ukázalo, že místo má bohatou historii, archeologové totiž objevili pozůstatky mimořádně rozsáhlého pravěkého sídliště. Než ale stačili lokalitu pečlivě prozkoumat, stavbaři místo vybagrovali.

Firma tím nejen rozzlobila archeology, ale porušila i zákon o státní památkové péči. Stavbařům hrozila sankce až čtyři miliony korun, úřady ale nakonec sáhly po výrazně nižší pokutě. „Byla uložena pokuta ve výši 15 tisíc korun. Po posouzení všech okolností tohoto případu a prozkoumání všech věcí, které se situace týkaly, nebyl důvod stanovit vyšší pokutu,“ vysvětlila mluvčí jihomoravského krajského úřadu Denisa Kapitančiková.

Video Archeolog Balázs Komoróczy o zničené lokalitě Měnín
video

Archeolog Balázs Komoróczy o zničené lokalitě Měnín

Zachránit se povedlo jen málo – třeba mince z doby římské. Vědci ale ztratili to nejcennější, a to celkový obraz o pravěkém sídlišti. Právě umístění jednotlivých staveb a nálezů poskytuje archeologům nejdůležitější informace. „Je to bezesporu devastující precedens. Je to návod k tomu, jak předpisům zákona nevyhovět. Nejde vůbec vyloučit, že tam mohlo být zničeno něco, co by se mohlo zařadit mezi unikáty moravské archeologie, jako je například i Věstonická venuše,“ upozornil archeolog Balázs Komoróczy z Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

Archeologové na místě našli staré minceNalezené předměty spadaly do doby halštatské a doby římské. V době halštatské (750–450 př. n. l.) se ve střední Evropě objevili Keltové a začalo se zpracovávat železo. V době římské (0–400 n. l.) bylo naše území obýváno především germánskými kmeny, které nahradily odcházející Kelty. Jde o dobu konfliktů mezi germánskými kmeny a římskou říší.


Hrozba pokuty často nestačí

Není to přitom poprvé, co bylo kvůli stavbě bezohledně zlikvidováno historické dědictví. Řadu investorů totiž záchranné archeologické práce děsí – průzkum se může protáhnout a tím se zdrží celá stavba. V roce 2010 zničila stavba rodinného domu v Podolí u Brna velmi vzácné, až 35 tisíc let staré paleolitické naleziště. Archeologové tehdy stavebníka několikrát žádali, aby jim umožnil provést na staveništi výzkum. Ten jim to ale nedovolil a krajský úřad, který žádali o pomoc, mu to nedokázal včas nařídit.