Národní muzeum je blíž k rekonstrukci, ÚOHS zastavil jedno z řízení

Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dnes zastavil jedno ze dvou správních řízení, které vedl ohledně miliardové rekonstrukce Národního muzea v Praze. Další chce dokončit v nejbližších dnech. Zakázka zatím stojí a nabrala výrazné zpoždění. Objekt muzea je prázdný už od července 2011. Hrozí, že se nepodaří dodržet ani nejzazší termín znovuotevření, tedy rok 2018, kdy muzeum oslaví 200 let existence.

ÚOHS zastavil řízení, které vedl na základě návrhu firem Hochtief a Geosan Group. Firmy totiž vzaly svoje podání zpět. Návrh stáhly ale až poté, co ÚOHS provedl po právní stránce komplikované posouzení stížnosti. „Po několikaměsíčním správním řízení byl návrh vzat zpět ve chvíli, kdy již bylo připraveno k vydání rozhodnutí ve věci. Došlo tak ke zcela zbytečnému vynaložení nezanedbatelných veřejných prostředků i lidských zdrojů na správní řízení a současně k dalšímu zdržení zadávacího řízení,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

ÚOHS zkoumal, zda Metrostav, Průmstav, IMOS, Skanska a Strabag v přihláškách neuvedly špatné reference. Hrozila jim za to pokuta a zároveň zákaz účastnit se veřejných tendrů na tři roky.

Úřad teď vede ještě další řízení, důvodem je tentokrát podání od Strabagu. Řízení ale bylo dosud přerušeno, protože se čekalo na nabytí právní moci rozhodnutí v předchozím řízení. Platí také předběžné opatření, které muzeu brání podepsat smlouvu s vítězem tendru. „Rozhodnutí bude nicméně vydáno v nejbližších dnech,“ uvedl Rafaj.

Objekt muzea je prázdný už od července 2011, opravy ale dosud nezačaly. Vítěz veřejné zakázky na rekonstrukci - Sdružení M-P-I Národní muzeum, jehož účastníky jsou Metrostav, Průmstav a IMOS Brno, je přitom znám už od poloviny října 2014. Jeho nabídkovou cenu 1,352 miliardy korun bez DPH vyhodnotila výběrová komise jako nejvýhodnější. Podle harmonogramu měl vítěz tendru začít pracovat už loni, doba stavby je odhadnuta na 42 měsíců.

Z kopule muzea bude výhled na panorama historického centra Prahy

Projekt rekonstrukce Národního muzea počítá vedle nových expozic i s odpočinkovými místy a prostory pro práci se školními výpravami. Budova bude bezbariérová. Z vestibulu sejdou návštěvníci do vybudovaného zázemí v suterénu, tvořeného šatnami a sociálním zařízením. V přízemí jim bude k dispozici v levém zastřešeném nádvoří muzejní kavárna, obchod a dětský koutek. Zastřešená dvorana po pravé straně nabídne stálou expozici se zavěšenými velkorozměrovými exponáty. V přízemí budou krátkodobé výstavy v pěti výstavních sálech a obnovené přednáškové sály.

Pantheon v prvním patře bude i nadále připomínat významné muže a ženy české vědy, společenského života a umění. Ve zbývajících sálech naleznou návštěvníci první část nové stálé expozice a ve druhém patře interaktivní centrum pro studenty a mládež. Na závěr prohlídky vystoupají do kopule, odkud uvidí panorama historického centra Prahy a Pražského hradu. Výtahy do druhého suterénu je zavedou ke spojovací chodbě s novou budovou, kde naleznou další stálé expozice, výstavy a prostory ke koncertům.

Vizualizace: Historická budova Národního muzea po rekonstrukci
Zdroj: Národní muzeum