Policejní škola v Holešově hledá romské, ukrajinské a vietnamské žáky

Holešov – Víc romských, nebo třeba ukrajinských a vietnamských policistů v českých ulicích, takový je cíl ambiciózního programu střední policejní školy v Holešově. S hledáním potencionálních studentů mají škole pomoci učitelé na základních školách. Věc má ale háček, program je určen výhradně pro žáky jiné, než české národnosti. To ale naprostá většina Romů, o které by politici stáli nejvíc, nesplňuje.

Na řešení problémů třeba v asijských, nebo romských komunitách by se měli podílet policisté, kteří takovému prostředí dokonale rozumí. S tím souhlasí všichni oslovení politici na všech úrovních a bez ohledu na stranickou příslušnost. Nejvíc by stáli o mladé romské policisty, jenže těch, kteří se hlásí do speciálního programu Policie pro všechny, je jen velmi málo. Náměstek primátora Českých Budějovic Rudolf Vodička konstatuje: „V úvahu připadá deset dětí, z nichž dvě jsou romské národnosti. Ostatní jsou z jiné národnostní menšiny.“ Ředitel Základní školy Máj 1 Luboš Staněk dodává: „Nabídku jsme předali třídním učitelům, kteří ji dále ji prezentovali žákům.“

Jenže učitelé měli problém. Program, podle kterého by dvacet z devadesáti studentů policejní školy mělo být jiné než české národnosti, je specifikován poměrně podrobně. Vytipovat měli jen ty žáky, kteří splňují toto kritérium. Z toho důvodu oslovili hlavně děti rodičů z Vietnamu. Jihočeský romský koordinátor Roman Slivka vysvětluje: „Problém je ten, že někteří Romové se k romské národnosti nehlásí.“ Ředitel Střední policejní školy ministerstva vnitra v Holešově Jiří Veselý potvrzuje: „Pokud by měl zájem o studium konkrétní jedinec z romského etnika, který se však hlásí k české národnosti, potom by nemohl být do tohoto projektu zařazen.“

Podle vedení školy se ale Romové s českou národností mohou přihlásit k přijímacím zkouškám jako kdokoliv jiný. Představitelé romských organizací chtějí naopak, právě na základě tohoto a podobných případů, přesvědčit lidi ze svého okolí, aby se přihlásili k romské národnosti.