V Putimi vznikl problém s výstavbou kanalizace

Putim - Problém s výstavbou kanalizace a čističky odpadních vod řeší v Putimi na Písecku. Poloha obce však příliš možností nenabízí. Část domů stojí na úrovni hladiny řeky a místního rybníka, druhá pak na kopci. Centrální způsob čištění vody by tak byl příliš drahý. Putim se čtyři sta padesáti obyvateli má rozpočet tři a půl milionu korun ročně.

Septik je v Putimi součástí každého domu. Jeho vyvážení ale majitele přijde ročně na několik tisíc korun. Místní lidé by proto obecní kanalizaci uvítali. Jsou přesvědčeni, že čistička je pro ně důležitá. Avšak možností, jak vybudovat centrální kanalizaci napojenou na čistírnu odpadních vod, příliš není. Erna Stužinská z Putimi dokládá: „Všechno je na kopci a stéká to do řeky.“

Část domů v obci stojí na úrovni říční hladiny, domy na kopci pak na skalnatém podloží. Výkopy pro kanalizační potrubí by musely být více než sedm metrů hluboké. To znamená příliš vysoké investice, a proto si vedení obce nechalo vypracovat studii. Ta počítá ještě s jednou variantou. Starosta Putimi Ladislav Šabat vysvětluje: „U nás přichází v úvahu pouze kanalizace tlaková. To znamená malé výkopy a menší průměry rour.“

Putim se čtyři sta padesáti obyvateli hospodaří ročně s rozpočtem tři a půl milionu korun. O peníze na kanalizaci chce požádat evropské fondy. Vedení obce si prozatím netroufá odhadnout, kdy s výstavbou začne. Jen zpracování projektové dokumentace přijde na téměř šest set tisíc korun. Samotná výstavba pak na čtyřicet milionů.