Jihočeský kraj připravuje novou protipovodňovou ochranu

Jižní Čechy - Jihočeský kraj bude mít do podzimu koncepci protipovodňové ochrany. Ze seznamu ohrožených míst správci toků škrtají Strakonice. Na levém břehu byla zahájena stavba speciální hráze, která ochrání městské historické jádro. Kritická místa ale na území Jihočeského kraje zůstávají nadále. Nedokázala je zabezpečit ani investice ve výši půl miliardy korun.

Násyp vedle levého břehu Otavy připomíná stavbu železniční tratě – na zemině leží udusaný štěrk. Místo kolejí tudy ale povede asfaltová stezka. Val, jehož délka bude čtyři sta metrů, má ochránit centrum města. Po dokončení by měl sloužit pěším i cyklistům. „ V nejvyšším místě nad stávajícím terénem dosahuje výška valu jednoho metru,” upřesnil místostarosta Strakonic Karel Vlasák.

Svoji podobu nyní částečně mění také dva podchody, kterými do města před pěti lety pronikla voda při povodních. U vstupu stavebníci budují betonové sloupy – betonové patky pod mobilní zábrany. Na protějším břehu stojící hrad Strakonice před velkou vodou chrání nová kamenná zeď. Strakonická radnice zaplatí za stavbu valu dva miliony korun, přičemž polovinu částky získala od kraje, druhou z vlastních zdrojů. „Val by měl zabránit potopě na stejné úrovni, jakou měla potopa v roce 2002,” uvedl Vlasák.

Zástupci kraje během uplynulých pěti let ze svého rozpočtu rozdělili sto sedm milionů korun na ochranu před povodněmi. Pracovníci vltavského povodí investovali přes čtyři sta milionů. Společně nyní pracují na nové koncepci další protipovodňové ochrany. V jejím rámci upřesňují všechna kritická místa a současně navrhují, jak je co nejlépe zabezpečit.