V českobudějovickém klášteře byla nalezena vzácná historická malba

České Budějovice - Restaurátoři nalezli unikátní fresku v křížové chodbě českobudějovického kláštera dominikánů, jedné z nejvýznamnějších památek jihočeského kraje. Až do dob císaře a krále Karla IV. sahá podle znalců historie malby zobrazující právě tohoto panovníka spolu se synem Václavem. Freska, která je zachována ve výborném stavu, je z pohledu historických královských měst pokládána za naprosto jedinečnou.

Celý výjev má náboženský motiv, vedle obou světských postav se zde nachází ústřední postava Pany Marie Utěšitelky. Na své objevitele obraz čekal pod vrstvou omítky více než 600 let. Ředitel Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Jiří Pavelec odhaduje vznik obrazu na dobu kolem roku 1378, tedy na sklonku vlády Karla IV. Ten si jihočeské královské město velmi oblíbil a zasloužil se o významný rozvoj města, opravy i udělení významných privilegií.

Památka podobného významu i zachovalého stavu se podle znalců dá najít pouze v chrámu sv. Víta a na Karlštejně. Přitom k objevení prastaré malby nemuselo vůbec dojít. Restaurátoři hovoří o náhodě, kdy inkriminované místo původně vůbec nezamýšleli opravovat. K rozhodnutí seškrábat omítku rozhodl její špatný stav. Rozsáhlá rekonstrukce celého komplexu kláštera probíhá již pět let. Zpřístupnění veřejnosti je naplánováno za tři roky.