PP Hospitals musí vyklidit dačickou nemocnici

Jindřichův Hradec - Společnost PP Hospitals musí podle rozhodnutí okresního soudu v Jindřichově Hradci vyklidit městskou nemocnici v Dačicích, kterou od roku 2005 provozuje. Žalobu na vyklizení budov podalo město Dačice, protože firma odmítla po vypovězení smlouvy opustit zařízení, i když tak měla udělat už koncem října loňského roku. Městu se nelíbí, jak společnost nemocnici vede a kritizuje uzavírání oddělení. Kvůli nevyjasněným majetkovým poměrům hrozí nemocnici zánik. Rozsudek zatím není pravomocný, právní zástupce žalované firmy si ponechal lhůtu na podání odvolání. Prostory musí být vyklizeny do 15 dnů od nabytí právní moci rozsudku.

„Zbývá vyklidit dvě budovy. To je hlavní trakt, kde jsou rekonstruované operační sály, a potom je to budova polikliniky, tedy dvě pro nás klíčové budovy,“ uvedl starosta Rudolf Hájek. Společnost oprávněnost ukončení smlouvy zpochybňuje. Podle města ji PP Hospitals porušila, když v nemocnici omezila péči kvůli nedostatku lékařů. Během tří let, kdy firma zařízení vedla, zbyl v nemocnici pouze jediný lékař z původních 32. „Ukončení pracovního poměru bylo z vůle zaměstnanců, nikoliv z vůle PP Hospitals,“ uvedl právní zástupce provozovatele nemocnice Vladimír Hampl.

„Záchranný scénář dačické nemocnice je v prvé řadě ten, abychom co nejrychleji stabilizovali ambulance. To, co se nejvíce týká dačických občanů, je diabetologie a kardiologie,“ uvedl starosta. Pokud budou vztahy v zařízení právně vyjasněné, může krajský úřad udělit lékařům registraci k provozu ambulancí. Město při záchraně zdravotnického zařízení počítá s pomocí kraje. Jeho vedení přislíbilo, že nemocnici začlení do svého zdravotnického systému. Podmínkou byl odchod provozovatele. Lidé ale ani teď, po vynesení rozsudku, příliš nevěří, že se zrušené obory do nemocnice rychle vrátí.

Video Reportáž Jiřího Bydžovského
video

Reportáž Jiřího Bydžovského

Z původních 32 lékařů zbyl v nemocnici jeden

PP Hospitals v zařízení loni na jaře uzavřela interní oddělení, protože je kvůli dlouhodobému nedostatku lékařů nemohla provozovat. Radnice pak společnosti vypověděla smlouvu, jíž omezení akutní péče odporovalo, a v říjnu vypršela výpovědní lhůta. Na začátku loňského listopadu se kvůli odchodu lékařů uzavřely také interní a diabetologická ambulance. V regionu, kde je na 2000 diabetiků, je nyní kritická situace.

Dnešnímu soudnímu jednání přihlížela řada obyvatel Dačic, kterým se omezení péče nelíbí. Po vynesení rozsudku hlasitě tleskali. „Omezení akutní péče nekomplikuje život jenom mně, ale všem obyvatelům Dačic a sousedních vesnic, protože to byla vyhlášená nemocnice a porodnice,“ řekl obyvatel Dačic Miloslav Marek.

Dačická nemocnice
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24