Na Pelhřimovsku bylo odkryto zaniklé středověké sídliště

Jihlava - Na soukromém pozemku nedaleko Černova na Pelhřimovsku bylo při vodohospodářské stavbě náhodně odkryto zaniklé středověké sídliště a zpracovatelský areál. Mimořádně významné nálezy hornického a zpracovatelského sídliště z období středověké kolonizace Českomoravské vrchoviny budou po zmapování a zdokumentování prezentovány výstavou v Muzeu Vysočiny, počítá se také s vydáním publikace. Kraj podpoří archeologický průzkum lokality milionem korun.

Podle odborného posudku byly na místě nalezeny zachovalé archeologické objekty s movitými archeologickými nálezy. „Bylo odkryto ohniště s uhlíky, keramika ze 13. století, hutnické strusky, a dokonce výlitek olova. O nejstarší hornické činnosti svědčí i ústí středověké štoly, nyní zavodněné a bohužel porušené stavební technikou,“ uvedla Olga Čermáková z krajského oboru kultury a památkové péče.

Vedle známé a archeologicky zkoumané podobné lokality v Jihlavě - Starých Horách jde o dosud jediný archeologický doklad činnosti tohoto druhu na Vysočině. Archeologický průzkum lokality bude trvat zhruba dva měsíce.

/*json*/{"map":{"lat":49.3953344126,"lng":15.2758026123,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.343467390312,"lng":15.313568115234,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/