Zastupitelstvo v Blatné chce kácet stoleté stromy

Blatná (Písek) – Zastupitelé města Blatná se rozhodli pokácet stodevítileté stromy na místním Komenského náměstí, které stojí před budovou zdejší základní školy. Připravovaný krok zastupitelstvo odůvodňuje požadavkem hygienické správy na odstranění světelné bariéry při výuce dětí. Agentura ochrany přírody ale takové důvody považuje za nedostatečné k pokácení zcela zdravých stromů.

„Hygiena nás napadá, že ničíme naše děti a jejich zrak,“ odůvodnil pro ČT rozhodnutí starosta Blatné Josef Hosperger. To potvrzuje také ředitelka ZŠ J.A. Komenského Jiřina Karlíková. „Tento postup lze označit za zcela neadekvátní, protože stromy jsou naprosto zdravé,“ reagoval Petr Kunce z Agentury ochrany přírody a krajiny, za který se staví také některé nevládní organizace.

Spor má ale kořeny hlouběji v minulosti, duby a buky vysázené před školou těsně po roce 1900 zde stínily už v roce 1990. K jejich pokácení ale nikdy nedošlo. V současnosti se chystá blatenská radnice stavebně přeměnit celé náměstí. „Podmínkou bylo pokácení těchto stromů s tím, že by je nahradila vytvořená alej od obchodního domu Bílá labuť až k místní škole,“ dodal starosta.

Video Reportáž Petra Šuleře
video

Reportáž Petra Šuleře

Strom před okny
Strom před okny