Písek zařadí do sociálních dávek poukázky

Písek – Písek se zařadil mezi jihočeská města, která přistoupila k vydávání poukázek na nákup potravin a domácích potřeb místo hotovosti nepřizpůsobivým občanům. Snaží se tím zamezit zneužívání sociálních dávek. Poukázky začnou vyplácet od listopadu, místní odbor sociální péče již vybral stovku ze čtyř set padesáti lidí, kteří ve městě dávky pobírají.

Písecká radnice se zpočátku zaměří na rodiny s dětmi, u nichž doposud dávky většinou pokrývaly nákup alkoholu nebo cigaret. Na školní pomůcky pro děti nebo jídlo ve školních jídelnách už nezbylo. „Hlavním důvodem je zamezit zneužívání dávek a nasměrovat je tam, na co jsou určeny,“ uvedla místostarostka Písku Hana Rambousková. Sedmdesát procent dávek vyplatí radnice v hotovosti, třicet procent v poukázkách. To je poměr dávek v hmotné nouzi.

Podle některých ekonomů se ale dají zneužít i poukázky. Příjemci prý mohou poukázky třeba prodat za nižší cenu, než je jejich nominální hodnota. Firma, která je distribuuje, je schopna pohyb poukázky sledovat, ale i určit, co za ni bylo nakoupeno. Nelze ale zjistit, zda poukázkou platil ten, komu byla původně určena.

Video Vstup a reportáž Jiřího Bydžovského
video

Vstup a reportáž Jiřího Bydžovského

Písečtí úředníci se chtějí řídit příkladem Českých Budějovic, kde vyplácení poukázek funguje už druhým rokem. Také tady odbor sociálních věcí vytipoval lidi, u nichž prokázal, že peníze nedokáží efektivně a ekonomicky využít. O tom, kdo dostane část peněz v poukázkách a kdo jen peníze, rozhodují sociální pracovnice individuálně a posuzují případ od případu. Podobně chtějí postupovat i v Písku.

Ilustrační foto
Ilustrační foto