Střední školy se spojily kvůli výuce o obnovitelných zdrojích

Tábor (Jihočeský kraj) – V Táboře dnes vznikla nová asociace středních škol, nese název Enersol. Jejím cílem je rozšířit a zkvalitnit výuku zaměřenou na obnovitelné zdroje energie a propojit ji s praxí. Podle tvůrců v Česku stoupá podíl energetických zdrojů v průmyslu a stejně jako v dalších zemích bude zanedlouho potřeba i podstatně více kvalifikovaných pracovníků. Proto je třeba reagovat na společenskou potřebu doplňování školních vzdělávacích programů na SŠ, VOŠ a gymnáziích o témata úspor energií a využívání moderních technologií alternativní energetiky a dopravních pohonů.

Obnovitelné zdroje energie v průmyslu jsou oborem, který se v celosvětovém měřítku čím dál více rozšiřuje a velmi rychle rozvíjí. Proto je nutné, aby tomuto trendu stačilo i školství – napříč obory. „Současní zemědělci jsou nuceni pěstovat plodiny i právě pro využití obnovitelných zdrojů,“ prohlásila ředitelka Střední zemědělské školy Tábor Blažena Hořejší a Jiří Herodes ze Vzdělávací agentury Kroměříž doplnil: „Na tato místa bude brzy chybět asi 35 tisíc kvalifikovaných lidí, z toho asi 15 tisíc do energetiky.“

Nová asociace má už 48 členů, převážně středních odborných škol. Podpořit má výukové programy, které se týkají využívání obnovitelných zdrojů, úspor energie a snižování emisí v dopravě. A zaměřuje se i na vzdělávání učitelů. „Potřebujeme rozšířit základnu, aby to nebyli jeden, dva učitelé ve škole, aby jich bylo více. Podstatné je, že se snažíme dostat tuto problematiku do výuky napříč všemi předměty,“ uvedl ředitel SOŠ strojní a stavební Tábor Marcel Gause. Spojení v asociaci umožní školám vzájemně si své zkušenosti předat a teorii propojit s praxí. „Musíme vytvořit partnerskou síť se strojírenskými, energetickými, zemědělskými i stavebními firmami a s těmito odborníky koncipovat vzdělávací programy,“ dodal Jiří Herodes.

Asociace by také měla být prostředníkem v jednání s ministerstvy školství a životního prostředí. Třeba proto, aby nové vzdělávací programy akreditovaly nebo vzdělávání učitelů podpořily finančně.

/*json*/{"map":{"lat":49.414162,"lng":14.657792,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.414162,"lng":14.657792,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/