Spor o archeologické nálezy

Klatovy - Šest milionů korun mají zaplatit Kašperské Hory archeologům za jejich průzkum v rámci rekonstrukce náměstí. Ti byli úspěšní, našli tam kromě jiného i stříbrný poklad. Bylo to tři tisíce pět set mincí z přelomu 16. a 17. století. Městu z něj ale zbyly jen starosti a účty. Radní proto usilují, aby nálezy byly vystaveny také v místním muzeu, kde by si je prohlédli i obyvatelé Kašperských Hor.

Archeologové ještě před samotnou rekonstrukcí náměstí očekávali, že centrum bývalého hornického města, kde se těžilo zlato, vydá několik zajímavých pokladů. „Zatímním nejznámějším nálezem je depot stříbrných mincí,“ uvedl již v květnu tohoto roku archeolog Ondřej Čiviš. 

I přesto, že byli archeologové úspěšní, byla jejich přítomnost pro město jen nutným zlem. Městská kasa zchudla o necelých šest milionů korun, ale přitom žádný z nálezů v Kašperských Horách nezůstal. „My jsme si to zaplatili, tak bychom chtěli, aby byly nálezy naše,“ připomíná místostarosta Kašperských Hor Miroslav Mäntl.

Video Reportáž Jana Dvořáka
video

Reportáž Jana Dvořáka

Kašperské Hory přitom mají muzeum, které už desítky let buduje archeologickou sbírku. „Předpokládám, že by muzeum mělo i nadále tuto sbírku budovat. Já jsem situací překvapen a považuji to svým způsobem za krádež,“ říká historik z Muzea Šumavy v Kašperských Horách Vladimír Horpeniak.

Veškeré nálezy z kašperskohorského náměstí jsou uloženy v depozitáři klatovského muzea. „Takový osud čeká většinu archeologických nálezů. Většinou jsou představovány v sezonních výstavách. Jejich význam tkví v tom, aby se s nimi dalo odborně pracovat dál,“ vysvětluje archeoložka Jindra Hůrková z Vlastivědného muzea v Klatovech.  

Právě absence archeologa v Muzeu Šumavy je hlavním důvodem, proč žádný z nálezů v Kašperských Horách nemohl zůstat. „Naše muzeum velice úzce spolupracuje s celou řadou archeologů, takže v tomto směru nějaké ohrožení není,“ dodává Vladimír Horpeniak. 

Část archeologického nálezu by si ale cestu zpět do Kašperských Hor najít mohla už v příštím roce. V současné době se jedná o možném zapůjčení. Kašperskohorští chtějí, aby archeologické nálezy z jejich náměstí byly k vidění v místním muzeu nejméně celý příští rok.

/*json*/{"map":{"lat":49.143883,"lng":13.555702,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.143883,"lng":13.555702,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/