NSS zrušil část návštěvního řádu Šumavy

Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl Okrašlovacímu spolku Zdíkovska, když zrušil návštěvní řád Národního parku Šumava v bodu, který umožňoval registrovaným vodákům splouvání Teplé Vltavy mezi Soumarským Mostem a Pěknou. Okrašlovací spolek totiž dlouhodobě upozorňuje například na to, že v Teplé Vltavě žije kriticky ohrožená perlorodka říční, a takovýto dopad na životní prostředí při posuzování řádu chybělo.

Okrašlovací spolek Zdíkovska v návrhu na zrušení části návštěvního řádu poukázal na to, že sporný úsek je součástí Evropsky významné lokality Šumava a sítě Natura 2000. Proto mělo vydání řádu předcházet posouzení vlivu na životní prostředí v lokalitě. Nejvyšší správní soud potvrdil, že se stala chyba. Správa národního parku opatření vydala nezákonným způsobem.

Princip splouvání úseku od Soumarského Mostu po most u Pěkné byl letos určován obdobím roku, výškou hladiny a povoleným počtem lodí. Po celý květen se tam vodáci mohli vypravit jen o víkendu, od června do října pak denně. Při výšce hladiny od půl metru do 55 centimetrů správci na vodu pustili 81 plavidel denně. Když se hladina pohybovala mezi 55 a 61 centimetry, mohlo se jich vydat po proudu 108. Pokud byl dostatek vody a na vodočetné lati u mostního pilíře v Soumarském Mostu přesahovala hladina 61 centimetrů, nebyl počet plavidel omezen.

Návštěvní řád platný v letošní vodácké sezoně podmínil splavnost úseku předchozí registrací každé vodácké posádky a stanovil řadu dalších omezení. Úsek mezi Soumarským Mostem a Pěknou je nejpřísněji regulovanou částí Teplé Vltavy. Počet vodáků tam za posledních deset let poklesl asi o polovinu.

„Absence tohoto stanoviska (…) představuje závažné pochybení odpůrce (Správy národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava), které mělo vliv na zákonnost vydaného opatření obecné povahy,“ stojí v obsáhlém rozhodnutí senátu s předsedkyní Miladou Tomkovou.

Podle slov ředitele parku Františka Krejčího je už posuzování vlivu určitých modelů splouvání na životní prostředí zahájeno. Ukončeno by mohlo být do konce roku, určitě do schvalování nového návštěvnického řádu. Současný platí do 30. dubna 2011.

Dagmar Kjučuková, Okrašlovací spolek Zdíkov

„Jsem ráda, že v této anarchii, která vládne v České republice, aspoň v něčem zvítězil zákon. Oni (Správa NP) se chovali zcela nezákonně. Začali posuzovat záměr a přitom ten záměr vykonávali.“

Úsek mezi Soumarským Mostem a Pěknou považují vodáci za nejromantičtější na celé Šumavě. Měří zhruba 17 kilometrů. K regulaci počtu vodáků park v minulosti přistoupil kvůli ochraně vzácných druhů rostlin a živočichů. V roce 1999 úsekem za sezonu projelo 8520 lodí, loni 4410.

/*json*/{"map":{"lat":48.859294,"lng":13.821621,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":48.859294,"lng":13.821621,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/