V Prachaticích slaví jubileum sv. Jana Nepomuka Neumanna

Prachatice - Bohoslužbu v Prachaticích, která byla součástí oslav 200. výročí narození filadelfského biskupa svatého Jana Nepomuka Neumanna, dnes vedl papežský legát a filadelfský arcibiskup kardinál Justin Francis Rigali. Připomněl, že Filadelfie jako místo zrodu Spojených států byla zároveň posledním pozemským domovem prachatického rodáka biskupa Jana Nepomuka Neumanna. Bohoslužby se pod Rigaliho vedením zúčastnili také kardinál Miloslav Vlk, pražský arcibiskup Dominik Duka, českobudějovický biskup Jiří Paďour a apoštolský nuncius Diego Causero. Přítomni byli biskupové z Čech, Moravy, Slovenska, Německa a Rakouska. Původně mělo dorazit až sedm tisíc lidí, kvůli nepříznivému počasí bohuslužbě přihlížely zhruba dva tisíce návštěvníků.

Neumannova svatyně ve Filadelfii je místem zbožných poutí, obě města jsou propojena Neumannovým odkazem, uvedl Rigali.

Jako své osobní poselství vyjádřil kardinál Rigali myšlenku, že v Česku mohou být lidé pyšní na svou víru. „Trochu mě mrzelo, že společně s církevními představiteli nepřijeli do Prachatic zástupci Filadelfie, které jsme na oslavy osobně zvali,“ řekl starosta Martin Malý. Neumann byl podle něho pro největší město státu Pensylvánie jako první americký svatořečený významnou osobností. „Nějaká forma spolupráce obou měst by mohla být přínosná, ale rozumím tomu, že městečko s 12.000 obyvateli není pro stokrát větší Filadelfii příliš zajímavé,“ řekl Malý. Starosta ocenil velmi dobrou dlouhodobou spolupráci s církví.

Oslavy začaly už ráno vystoupením pěveckých sborů a dalších hudebníků. Na náměstí směřovali také poutníci s korouhvemi a prapory. Po bohoslužbě bude ve městě pokračovat národní pouť. Lidé si během ní mohou koupit pamětní mince, sošky nebo životopisnou knihu.

V místním muzeu mohou navštívit expozici věnovanou Neumannovi. Najdou tam kabát, který nosil, jeho učebnici matematiky z dob, kdy studoval na Piaristickém gymnáziu v Českých Budějovicích, a také relikviář - kříž s úlomky jeho ostatků. Na počest biskupa se ve městě konaly výstavy, konference i Festival duchovní hudby.


Jan Nepomuk Neumann odešel jako misionář do Ameriky. Vyslán byl do oblasti Niagarských vodopádů. Budoval tam kostely, zakládal farní školy a farní sdružení, podporoval nemocnice a sirotčince. V roce 1852 se stal biskupem. Na podzim 1854 odcestoval do Říma, před návratem naposled navštívil svou vlast. Zemřel v lednu 1860 ve 48 letech. Svatořečen byl 19. června 1977.