Přechody - častá past pro nevidomé

Praha – Zhruba každý pátý přechod pro chodce neodpovídá normám, a to představuje především pro nevidomé lidi velké nebezpečí. Podle Národní rady osob se zdravotním postižením jsou špatně projektovány, a pak i budovány signální, varovné a vodicí pásy. Ty mají nevidomému pomoct dostat se bez problémů a rychle k přechodu a přes něj. Jenže praxe ukazuje, že tomu tak na mnohých místech není.

Nevidomý člověk slepeckou holí přechod najde, v momentě, kdy je ale třeba přerušený, znejistí. „Takové chyby můžou nevidomého zmást a jsou pro něj značně nebezpečné,“ upozorňuje Dagmar Lanzová z Národní rady osob se zdravotním postižením. „Technická správa komunikací má ve správě 2 500 přechodů, které jsou osazeny vodicími pásy pro nevidomé. Ale samozřejmě nemůžeme být v jednu chvíli úplně všude,“ namítá mluvčí TSK Praha Tomáš Mrázek.

Častým problémem jsou také signální pásy, které mají nevidomému pomoct dostat se k přechodu pro chodce. Jenže pokud jsou zapojeny do nevhodného povrchu, nejsou dobře rozpoznatelné.

„V letošním roce jsme hodnotili zhruba 125 projektových dokumentací a pouze tři byly bez zásadních připomínek,“ dodává k přechodům Dagmar Lanzová. Na problémy týkající se bariér upozornila například Prahu 11 před časem pražská organizace vozíčkářů, v jejíž správě se objevila i stížnost nevidomých. Upozornění se týkalo špatně vybudovaných přechodů a chodníků. Podle Národní rady osob se zdravotním postižením jde v takových případech většinou o laxnost projektantů a stavebních úřadů, kteří takové stavby povolují.

Video Reportáž Richarda Samka
video

Reportáž Richarda Samka