Hlavní město aktualizovalo povodňový model Vltavy

Praha – Praha aktualizovala povodňový počítačový model, který ukazuje, jaké území metropole a do jaké výšky by případná povodeň zatopila, pokud by město nechránily protipovodňové zábrany. Díky němu tak mohou technici například lépe naplánovat stavbu mobilních hrází. Model vznikl v roce 2006 a aktualizuje se každé dva roky. Vltava totiž rok co rok změní své koryto.

Digitální model ukazuje i rychlost proudu vody v jednotlivých místech. To je důležité například při uzavírání vrat, které oddělují Čertovku od Vltavy. Kolejnice totiž musí před uzavřením vyčistit potápěči, kteří by už ale při vyšším proudu do vody nesměli. 

Rozlivový model Vltavy dostupný na webových stránkách magistrátu vychází nejen z vybudovaných protipovodňových opatření, ale i ze zanášení koryta řeky a další výstavby podél břehů. Čerpat z něj mohou vlastníci nemovitostí i investoři a pracovat s ním mohou i pojišťovny.  

Praha dala na protipovodňovou ochranu 3,7 miliardy

Podle vedení města se ale Pražané povodní obávat nemusí. „Když opomeneme Chuchli, tak je Praha stoprocentně chráněná,“ poznamenal šéf magistrátního odboru protikrizového řízení Petr Beran. Zábrany v Chuchli budou podle plánů dokončeny na konci příštího roku. Do tří měsíců by také měla být zkolaudována protipovodňová ochrana Zbraslavi. Podle primátora Bohuslava Svobody (ODS) je také potřeba dokončit poslední úpravy na kanalizaci v Karlíně.

Protipovodňová opatření hlavní město dosud stála 3,7 miliardy korun – Prahu teď chrání asi 17 kilometrů zábran, po dobudování posledního úseku to bude 18,6 kilometru– z toho bude 6,6 kilometrů tvořit mobilní hrazení. Zábrany jsou konstruovány tak, aby odolaly katastrofální povodni z roku 2002 a mají ještě 30 centimetrů rezervu. 

Celý systém však netvoří pouze hrazení. Město vybudovalo také speciální opatření na kanalizaci, aby jí voda nevtékala do chráněných oblastí. Čertovku a Rokytku od Vltavy oddělují obří ocelová vrata, která se při nebezpečí povodní uzavírají. U ústí Rokytky nebo v Praze 12 jsou také instalovány přečerpávací stanice.