Výstava o životě Poláků žijících v české části Těšínského Slezska

Životice - Výstava Poláci na Těšínském Slezsku dokumentuje život polského obyvatelstva v tomto regionu od středověku až do dnešního dne. Výstava je výsledkem spolupráce Kongresu Poláků v ČR a Muzea Těšínska. V Památníku životické tragédie zůstane výstava až do července příštího roku. Návštěvníci se zde mohou seznámit s historií i současností Poláků žijících v české části Těšínského Slezska, obvykle nazývané Zaolší.

Právě spolupráce s českou institucí je podle předsedy Kongersu Poláků v ČR Józefa Szymeczka zásadní: „Důležité je, že je to organizováno s českým partnerem a proto je to přístupné české populaci, protože právě chceme, aby tu výstavu viděla česká společnost a česká mládež,“ řekl. Jeho slova potvrzuje i ředitel Muzea Těšínska: „Samozřejmě polské školy o tom také vědí, ale jak jsem řekl v úvodu k výstavě, našim prvotním zájmem je, aby se o životě polské menšiny dozvěděla především česká majoritní společnost.“

Foto z reportáže o výstavě
Foto z reportáže o výstavě

    

Návštěvníky vernisáže výstavou provedl jeden z jejich autorů Marian Steffek: „Těžiště výstavy je zaměřeno na léta od 1920 do 2010 i na bohaté formy kulturního a společenského života Poláků, kteří jsou po staletí svázáni s tímto regionem,“ uvedl. Návštěvníci mohou podle něj vidět fotografie činnosti polských společenských organizací, polská vydavatelství, časopisy – společně celkem 800 exponátů. „Je tady 30 panelů s fotografiemi i jinými materiály, které jsou doplněné materiály ve vitrínách. Je tady taky školní třída z meziválečného období a mnoho dalších zajímavých materiálů,“ dodal. Od ledna tohoto roku  byla podle ředitele Muzea Těšínska Zbyšeka Ondřeky expozice umístěna v pobočce Muzea Těšínska v Karviné a odtud zamířila do Životic: „Upřímně řečeno, očekávali jsme, že v takovém velkém městě, jako je Karviná, bude zájem o výstavu větší. První měsíce byl slabý, pak se to zlepšilo, ale bohužel náš plán výstav už nedovoloval tu výstavu prodloužit, proto jsme ji přemístili do Životic, kde věříme, že se setká s mnohem větším ohlasem.“

Polská verze  

Wystawa Polacy na Śląsku Cieszyńskim dokumentuje życie polskich mieszkańców w tym regionie od średniowiecza do dnia dzisiejszego. Wystawa jest owocem współpracy Kongresu Polaków w RC i Muzeum Ziemi Cieszyńskiej. Właśnie współpraca z czeską instytucją ma – jak zaznacza prezes Kongresu Polaków w RC Józef Szymeczek – zasadnicze znaczenie: „Ważne jest, że to przedsięwzięcie jest organizowane z czeskim partnerem i jest otwarte dla czeskiego społeczeństwa, ponieważ właśnie chcemy, żeby czeskie społeczeństwo i czeska młodzież zobaczyła tę wystawę.“ Jego słowa potwierdza i Zbyšek Ondřeka, dyrektor Muzeum Ziemi Cieszyńskiej: „Oczywiście polskie szkoły także o tym wiedzą, jak już powiedziałem na wstępie, ale nam głównie zależy, by o życiu polskiej mniejszości dowiedziało się czeskie, większościowe społeczeństwo.“

Foto z reportáže o výstavě
Foto z reportáže o výstavě

    

Gości wernisażu, który odbył się 2 sierpnia, oprowadził po ekspozycji jeden z jej autorów Marian Steffek, pracownik Ośrodka Dokumentacji Kongresu Polaków w RC. Wystawa jest skoncentrowana na wydarzeniach od 1920 do 2010 roku i na bogatych formach kulturalnego i społecznego życia Polaków od stuleci związanych z tym regionem. Jak mówi Steffek – zwiedzający mogą widzieć fotografie przedstawiające działalność polskich organizacji społecznych, polskie wydawnictwa, czasopisma – ogółem 800 eksponatów. „Jest tu 30 plansz z fotografiami i innymi materiałami, uzupełnionymi materiałami w gablotach. Jest także zaaranżowane wnętrze klasy szkolnej z okresu międzywojennego i wiele innych interesujących materiałów.“

Video Reportáž
video

Reportáž

Jak mówi dyrektor Muzeum Ziemi Cieszyńskiej od stycznia tego roku wystawę eksponowano w filii Muzeum w Karwinie, skąd przeniesiono ją do Żywocic: „Szczerze mówiąc spodziewaliśmy się, że w takim dużym mieście, jakim jest Karwina, zainteresowanie wystawą będzie większe. Pierwszy miesiąc był kiepski, potem już było lepiej, niestety nasz harmonogram nie pozwalał na przedłużenie wystawy, dlatego przenieśliśmy ją do Żywocic, gdzie, jak wierzymy, spotka się z większą odezwą.“ W Muzeum Tragedii Żywocickiej wystawa pozostanie aż do lipca przyszłego roku, będzie więc pod dostatkiem czasu, by ją odwiedzić i zaznajomić się z historią i dniem dzisiejszym Polaków żyjących w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, nazywanej zwyczajowo Zaolziem.